Överföringsledning till Bosnäs.

Överföringsledningen från det kommunala vatten- och avloppsnätet i Bosnäs kommer att gå via Solhallsgatan och Funningevägen ut till Varbergsvägen, Riksväg 41. Förberedelser för arbetet med överföringsledningen påbörjades i december 2023 och arbetet beräknas vara klart under hösten 2024.

Arbetet kommer tidvis att innebära avstängningar på ett körfält på Funningevägen och trafiken kommer delvis att regleras med ljussignal. Var beredda på en något längre restid. Kör med hänsyn förbi arbetsplatserna. Nedan finns en grovt uppskattad tidplan, observera att denna kan komma att ändras med kort varsel då det är stort projekt och många faktorer som spelar in så som tex. väder och markförhållanden.

Solhallsgatan.

Överföringsledningen kommer att gå via Solhallsgatan och i samband med detta grävs även serviser till fastigheterna längs med gatan. Arbetet i Solhallsgatan är påbörjat och beräknas var färdigt i september 2024. När överföringsledningen är klar erbjuds de kunder längs med Solhallsgatan som önskar kommunalt vatten och avlopp att bli avtalskunder med Borås Energi och Miljö.

Får du sms vid störningar?

Vi skickar driftinformation på sms via en tjänst som tillhandahåller alla telefon- och mobilnummer som finns registrerade på alla fastigheter i Borås. Fick du inget sms när du var berörd av ett stopp kan du kontrollera att dina uppgifter stämmer.