Certifikat och tillstånd.

Vår verksamhet är ISO-certifierad enligt 9001, 14 001 och 45001.

Hållbarhetspolicy.

Vi förädlar energi för ett fossilfritt samhälle och för att skapa en hållbar kretsloppsstad.