Sms- och talsvarstjänst.

Vi använder oss av en sms-tjänst som tillhandahåller alla telefon- och mobilnummer som finns registrerade på alla fastigheter i Borås. Det innebär att vi direkt kan skicka driftinformation till fastighetsägare och boende i flerbostadshus.

Meddelande går till de personer som:

  • är över 16 år.
  • är folkbokförd på berörd adress.
  • har en telefon registrerad på adressen.

Som abonnent behöver du inte göra något, meddelandet skickas via systemet till den som berörs av driftstörningen. Vår hemsida används främst som informationskanal, SMS-tjänsten är ett komplement till detta.

Fick du inget sms när du var berörd av ett stopp?

Du kan själv kontrollera att registrerade uppgifter stämmer eller registrera nytt mobilnummer. Du kan även lägga till fler telefonnummer (till exempel numret till din jobbmobil) och fler adresser. Använd fältet för adressetikett för att namge olika platser, t ex "Hemma" "Arbetet" osv. Detta är bra för dig som äger flera fastigheter eller som vill få information om driftstörningar hos till exempel äldre anhöriga eller obemannade anläggningar. Även om du har skyddat nummer, oregistrerat kontantkort eller om du äger ett fritidshus i Borås Stad, kan du ta del av tjänsten genom att registrera ditt mobilnummer.

Kontrollera att registrerade uppgifter stämmer. Vill du inte ta emot aviseringar om driftstörningar från oss kan du avregistrera dig.