Asbest

Material som innehåller asbest tas endast emot på Sobacken och ska lämnas väl inplastat tillsammans med blanketten grundläggande karaktärisering.

Lämna asbest.

Privatpersoner som kommer med privat bil får lämna kostnadsfritt om asbesten kommer från en adress med avfallsabonnemang inom Borås Stad. Om avfallet kommer från annan kommun utgår en kostnad på 3 625 kr/ton. Asbest ska lämnas in väl inplastat direkt till Sobacken, vi tar inte emot asbest på återvinningscentralerna. Vid ankomst måste blanketten grundläggande karakterisering för asbestmaterial lämnas.

Vägbeskrivning till inlämning på Sobackens Energi- och Miljöcenter.

Sväng första höger mot "Vågstation" när du kommer in vid anläggningen från RV41. Kör sedan upp på våg 2 och kom upp till vågkontoret (skyltat ”office”) för att lämna blanketten.

Vid frågor samt mottagningstider.

Kontakta vågpersonalen vagen@borasem.se eller 033-35 74 87.