Drömstaden - ett kul kunskapsprojekt.

Drömstaden är ett kreativt hållbarhetsprojekt för årskurs 5 med pedagogiskt upplägg där deltagarna blir den nya generationens miljöhjältar. Upplägget sträcker sig över ett helt läsår och består av olika teman och studiebesök.

Projektet skapar en ny generation miljöhjältar.

Projektet syftar till att utveckla elevernas kunskaper kring:

  • Kretslopp, energi och återvinning.
  • Stadens system.
  • Konsumtion.
  • Transporter och resor.

Åsa, lärare Engelbrektskolan:

Vi i åk 5 har varit så glada att kunna använda era fantastiska lådor kring arbetet med Drömstaden. Det är verkligen ett riktigt bra projekt och väl grundat innehåll till kursplanerna.

Anneli, lärare Gånghesterskolan:

Drömstaden är ett projekt som innebär arbete under ett helt år men då det är kopplat till läroplanens centrala innehåll så stämmer det mycket bra med det man tar upp i femman. Projektet är ett ämnesövergripande tema som gör att man arbetar med Drömstadsuppgifterna på biologin, fysiken och kemin men även på samhällskunskapen och geografin samt i bild och svenska! Uppgifterna har gett barnen möjlighet att ta till sig kunskaperna på många olika sätt genom t ex diskussioner, experiment och studiebesök. När jag frågade mina elever på utvecklingssamtalen vad som varit bäst hittills i femman så svarar de flesta ”Drömstaden”!

Hur går det till?

Ni får ett utbildningsmaterial från Navet som är kopplat till temat. Materialet består av olika utmaningar och ni väljer själva vilken eller vilka utmaningar ni vill göra. Sara Bagge och Erik Vikstrand är ansvariga pedagoger på Navet och kommer att fungera som ett bollplank och stöd under projektet. Varje uppdrag skickas in efter slutförande.

Vi som står bakom projektet.

Projektet har initierats av Borås Energi och Miljö och Navet Science Center. Vår gemensamma utgångspunkt är att lyfta frågor kring miljö och demokrati på ett kreativt och inspirerande sätt för skolklasser i Borås Stad, samtidigt som målen i läroplanen uppfylls. Som mediapartner har vi Borås Tidning som bistår med prenumeration av dagstidning till klassen och studiebeök under vårterminen. Borås Rent och Snyggt finns också med i projektet då de arbetar för en renare stad på många olika sätt.