Avgift för vatten och avlopp.

Vad kostar vattnet i kranen? Här finner du taxor, bestämmelser och avgifter. Använd vår kalkyl för att räkna ut din anläggningsavgift.

Taxor och bestämmelser.

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Brukningsavgift - fast avgift.

Denna avgift är beroende av mätarstorleken och är för en villa 3 572 kronor per år (vanlig mätare som används i småhus).

Brukningsavgift - rörlig avgift.

Den rörliga avgiften är 44,14 kronor/kubikmeter vatten. Alla avgifter är inklusive moms och grundar sig på VA-taxa för 2024.

Anläggningsavgift.

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten är anläggningsavgiften 141 556 kronor.

Observera att kalkylen visar den normala anläggningsavgiften, vid särtaxa kan den komma att bli upp till * 1,7.

Verksamhetsområden.

Besök Borås Stads karta att se vilket eller vilka verksamhetsområden din fastighet ligger inom eller kontakta Borås Energi och Miljö.

Kontraktsbestämmelser.

Som kontraktsbestämmelser gäller ABVA 2017 (Allmänna bestämmelser för användande av Borås Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning). Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) är ytterligare en skrift som gäller för vatten och avlopp.

Särredovisning.

Borås Energi och Miljö är huvudman för VA-verksamheten i Borås. VA-verksamheten är ett naturligt monopol och det är viktigt att visa att de avgifter som tas ut i verksamheten är riktiga och relevanta för VA-kollektivet. Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas.