Vatten - vårt viktigaste livsmedel.

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och därför en mycket viktig del av kretsloppen i Borås. Öresjö är stadens största dricksvattenkälla och vattnet från sjön renas vid Sjöbo vattenverk innan det når över 90 000 boråsare via ledningsnätet.

Driftinformation på sms.

Vi skickar driftinformation på sms via en tjänst som tillhandahåller alla telefon- och mobilnummer som finns registrerade på alla fastigheter i Borås. Fick du inget sms när du var berörd av ett stopp kan du kontrollera att dina uppgifter stämmer.

Ska du gräva i marken?

Det går en ledning där du minst anar det.

Avgift vatten och avlopp.

Se taxor och bestämmelser och beräkna din avgift i vår kalkyl.

Avläsning vatten.

Så läser vi kontinuerligt av din vattenförbrukning.

Dricksvattnet i Borås.

Det är vår uppgift att förse Borås med gott, friskt dricksvatten.

Utbyggnad av allmänt VA.

Allmänt nät för vatten, spillavlopp och dagvatten kommer att byggas ut till grupper av befintliga bostadsgrupper enligt VA-planen. Anledningen till utbyggnaden är för skyddet av människors hälsa och miljö. Nu pågår VA-utbyggnad i Bosnäs.

Problem med vattnet?

Tips på vad du kan göra vid problem med vattnet och efter driftstörningar.

Stopp i avloppet?

Här kan du lära dig allt om vad som egentligen får spolas ner i avloppet.

Egen brunn och avlopp?

Här finns information som berör dig som har eller ska anlägga egen brunn och avlopp.