Problem med vattnet?

Här är lite tips på vad du själv kan göra och vem du ska kontakta vid problem med vattnet. Kolla först om det finns en aktuell driftstörning i ditt område innan du felanmäler.

Har dina grannar samma problem?
När uppstod problemet?
Är det lika dåligt tryck i hela huset?
Kolla silarna på armaturerna så inte de är igensatta (ättika funkar bra att rengöra med)?

Bor du i villa/hyreslägenhet? (om lägenhet, kolla m. fastighetsägaren först)
Har dina grannar samma problem?
Gäller det kallvattnet? (om det gäller varmvattnet är det fastighetsägarens sak)
Hur ser vattnet ut? (missfärgat, grusigt, grumligt, vitt?)
Spola i 5-10 min.
Ibland kan det hända att ditt vatten har ett annorlunda utseende än vad du är van vid. Nedan hittar du några av de vanligaste orsakerna och hur du kan åtgärda själv. Om problemet kvarstår, felanmäl till Kundcenter.

Ledningsnätet består delvis av järnrör och ibland bildas det rost i ledningarna som kan lossa, särskilt i samband med vattenläckor. Oftast räcker det med att öppna kranen och spola ur ordentligt till vattnet blir klart. Låt vattnet rinna i 10-15 min, är det fortfarande inte klart kontakta Kundcenter.

Det finns troligen luft i vattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om vattnet får stå på en stund försvinner luften. Detta är helt ofarligt.

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta ska synas. Kontakta Kundcenter. Se fler frågor och svar om grönt vatten under felsökning fjärrvärme.

Antagligen har vi gjort ett arbete med ledningarna eller lagat en vattenläcka i ditt område. Har vattnet varit brutet till din fastighet på grund av att vi lagat en läcka så kan det vid påsläpp igen medföra att det rycker loss partiklar som finns i ledningsnätet. Detta är inget farligt men spola så nära din vattenmätare som möjligt, gärna i en kran i källaren om sådan finns. Spola i 10-15 min tills vattnet är klart, om inte det hjälper kontakta Kundcenter.

Troligtvis en kalkutfällning i vattnet. Kan ibland medföra att duschsilar sätts igen. Använd ättika för att få rent i silen. Viss förbättring kan erhållas om möjlighet finns att sänka temperaturen i varmvattenberedaren till 65 grader (inte lägre på grund av risk för legionellabakterier).