Borås Energi och Miljös organisation.

Borås Energi och Miljö ingår i Borås Stadshus, som i sin tur ägs till 100 procent av Borås Stad. Vi omsätter årligen drygt en miljard kronor och är ca 350 anställda.

Ledningsgrupp.

Magnus Kårestedt, VD.
magnus.karestedt@borasem.se

Jonas Holmberg, kommunikationschef.
jonas.holmberg@borasem.se
0708-52 70 14

Linda Syversen, finanschef.
linda.syversen@borasem.se


Linda Andersson, HR-chef.
linda.andersson@borasem.se


Annika Ölander, kvalitetschef.
annika.olander@borasem.se


Per Karlsson, affärsområdeschef vatten och avlopp.
per.karlsson@borasem.se


Katarina Pettersson, affärsområdeschef återvinning.
katarina.pettersson@borasem.se


Pauline Lindberg, affärsområdeschef energi.
pauline.lindberg@borasem.se


Andreas Ulveström, teknisk chef.
andreas.ulvestrom@borasem.se


Cecilia R Koitrand, VD-assistent/ledningskoordinator.
cecilia.koitrand@borasem.se

Styrelse.

Roland Andersson, ordförande.

Tom Andersson, första vice ordförande.

Kristian Silbvers, andre vice ordförande.

Jessica Eriksson, ledamot.

Catherine Kjellbergh, ledamot.

Lars Boström, ledamot.

Anne Ludvigsson, ledamot.

Per-Jonas Carlsson, ledamot.

Tomas Brandberg, ledamot.

Magnus Olofsson, ledamot.

Cathrine Jansson, ledamot.

Emil Bertilsson, ledamot.

Thomas Roos, ledamot.

Stefan Medin, ledamot.

Christer Spets, ledamot.

Carita Grüner, facklig representant Vision.

Peder Jonsson, facklig representant Transport.

Magnus Kårestedt, VD.

Cecilia Koitrand, sekreterare.