Slamtömning.

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall. Det betyder att endast kommunen eller av kommunen anlitad entreprenör får utföra slamtömning hos dig. Lösning av stopp och spolning av ledningar eller andra underhållsarbeten får utföras av vilken sakkunnig person som helst, det är själva borttransporten av slam som är reglerad i lagen.

Beställa slamtömning.

Slamavskiljare till trekammarbrunnar töms regelbundet en gång per år. Slutna tankar töms när du som kund beställer tömning. Beställa slamtömning kan du göra genom att kontakta oss eller via formulär för slamtömning längst ner på sidan.

När du beställer slamtömning via e-post tänk på att ange följande:
För- och efternamn, fastighetsbeteckning, telefonnummer, vilken typ av anläggning (trekammarbrunn, sluten tank, BDT) som ska tömmas.

Märk ut din slamanläggning.

Ibland är svårt att hitta brunnen eller bedöma vilken fastighet den tillhör. När vi inte hittar er brunn, eller inte kommer fram till den, utgår en extra avgift, så kallad bomkörning. Märk upp brunnen så att den blir lättare att hitta, vi tillhandahåller skyltar för ändamålet.

Tänk på att slamanläggningen alltid ska vara lätt att hitta och komma åt. Glöm inte att du är ansvarig för infartsvägen samt slangens dragväg fram till slamanläggning. Vägen ska vara fri från grenar och buskar, 3 meter bred samt 4,5 meter fri höjd. Från bilen fram till slamanläggning samt 1 meter runt slamanläggning ska det vara röjt och inte finnas hinder.

Din slamanläggning ska vara märkt med en tydlig skylt som anger fastighetsbeteckning och sitta uppe under tömningsmånad och tills dess att brunnen tömts.

  • Fäst skylten 1 meter ovan mark.
  • Den ska vara väl synlig vid slamanläggningen.
  • Vid tömning märker vi skylten med en klisterlapp.

Extra slanglängd.

10 meter slang ingår vid tömning av tanken, räknat från där tömningsfordonet kan stå vid tömning. För extra slanglängd utöver 10 meter debiteras 190 kr per påbörjade 10 meter.

Budad tömning inom 5 arbetsdagar.

Slamtömning utförs inom 5 arbetsdagar, räknat från första arbetsdagen efter beställning. Tilläggsavgift för budning 390 kr/tillfälle inkl moms.

Beställer du via e-post till exempel en lördag räknas måndag som beställningsdag, första dagen blir tisdag och sista dagen tanken kan bli tömd är nästkommande måndag (vid helgfri vecka). Ringer du in exempelvis en måndag räknas tisdag som första dagen och sista dagen är nästkommande måndag (vid helgfri vecka). Tanken kan alltså tömmas vilken arbetsdag som helst under dessa dagar.

Förlängt intervall vid slamtömning.

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:

  • Slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion.
  • Anläggningen har en enligt Miljöförvaltningen godtagbar behandling av avloppsvattnet.
  • Ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Ansök hos Miljöförvaltningen. Beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.

Akuttömning inom 24 timmar.

För akuttömning som begärs bli utförd på ordinarie arbetstid, inom 24 timmar, eller för tömning som begärs bli utförd på bestämd dag debiteras avgift för akuttömning. Beställning kan läggas till Kundcenter helgfri vardag måndag till fredag kl 07.30-12.00. Mellan 12.00-16.00 (fredag 12.00-15.00) görs beställning till 020-97 13 00, välj akut felanmälan, knappval 1.

Tilläggsavgift för akuttömning är 780 kr/tillfälle inkl moms.

Jourtömning efter ordinarie arbetstid eller inom 4 timmar.

För brådskande slamtömning efter ordinarie arbetstid eller inom 4 timmar debiteras en specialtaxa. Beställning kan läggas till Kundcenter helgfri vardag måndag till fredag kl 07.30-12.00. Mellan 12.00-16.00 (fredag 12.00-15.00) görs beställning till 020-97 13 00, välj akut felanmälan, knappval 1.

Övrig tid kontaktas LBC Borås AB jour för slamtömning, telefon 033-10 70 50.

Tilläggsavgift för jourtömning är 2 210 kr/tillfälle inkl moms. Faktureras av Borås Energi och Miljö.

Beställning av slamtömning.Jag vill ha tömning av: * (obligatorisk)
Jag vill ha tömning av:

Anmäl tömningsschema sluten tank.

Om du anmäler ett fast tömningsintervall för din slutna tank så slipper du framkörningsavgift. Vi kan endast säga vilken vecka du ska få tömning i nuläget, inte vilken dag i veckan.