Inpassering vid återvinningscentralerna.

Privatpersoner använder sitt körkort för inpassering. Har du inget svenskt körkort alternativt skyddad adress kan du ansöka om ett återvinningskort via formuläret nedan.

Så här fungerar inpasseringssystemet.

För in körkort eller återvinningskort i automaten vid infarten för att öppna bommen. Fritt antal besök på återvinningscentralen ingår i ditt avfallsabonnemang.

Ansök om ett återvinningskort om:

  • Du är skriven någon annanstans än i Borås Stad men äger ett fritidsboende här.
  • Inte har ett svensk körkort.
  • Har skyddad adress.

Personuppgifterna hanteras enligt gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Om du har skyddad adress eller identitet, kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00, e-post kund@borasem.se eller besök oss på Västerlånggatan 10.

Beställning av återvinningskort.

Jag har svenskt körkort * (obligatorisk)
Jag har svenskt körkort
Villkor.

Återvinningskortet är en värdehandling som bör förvaras säkert. Förlust av kort anmäls till Borås Energi och Miljös Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Jag intygar att de uppgifter jag lämnat är korrekta och fullständiga. Jag har tagit del av ovanstående villkor och förbinder mig att följa gällande anvisningar vid besök på återvinningscentralen.

Borttappat kort.

Behöver du beställa ett nytt återvinningskort till våra återvinningscentraler kontakta Kundcenter eller besök Lusharpan återvinningscentral. Kostnaden för ett ersättningskort är 130 kr inkl. moms. Har ditt kort kommit bort spärrar vi det samtidigt som vi skickar ut det nya.