Pågående och planerade arbeten.

Klicka på symbolerna på kartan för att få information om våra aktuella grävarbeten för att byta ut fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar som pågår längre än en vecka.