Information om biobränslen till konsumenter.

Från och med 1 juni 2023 ska Borås Energi och Miljö informera sina konsumenter om de typer av biobränslen som används i produktionen av värme, el och kyla och var dessa har sitt ursprung. Uppgiftsskyldigheten gäller för de mängder som Borås Energi och Miljö årligen rapporterar till Energimyndigheten enligt Lag (2010:595) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Biobränslen och ursprungsländer 2022.

Uppgifterna som redovisas är baserade på den data som rapporterades till Energimyndigheten gällande produktion av värme, kyla och el år 2022.

Fasta biobränslen.

Total mängd förbrukat fast biobränsle under år 2022: 737 943 MWh.

Typ av fast biobränsle samt ursprungsland

Andel

Skogsbiomassa, inklusive restprodukter från skogsbruk


Sverige

77,8 %

Norge

0,8 %

Annan restprodukt eller avfall


Sverige

21,4 %

Totalsumma

100 %

 

Flytande biobränslen.

Typ av flytande biobränsle samt ursprungsland

MFA (Mixed Fatty Acid) från Tyskland

Raps från Sverige