Utbildningstider för Grönt kort.

Här ser du utbildningstillfällena på din återvinningscentral. Utbildningen beräknas ta ca 20 minuter och är det sista steget för att få Grönt kort, ingen anmälan krävs.

Dalsjöfors återvinningscentral.

Utbildningar sker med start varje hel och halv timme under följande tider:

Lördag 2 december kl 10.00-14.30
Torsdag 14 december kl 15.00-19.00
Lördag 16 december kl 10.00-14.30

Fristad återvinningscentral.

Utbildningar sker med start varje hel och halv timme under följande tider:

Onsdag 29 november kl 15.00-19.00
Söndag 3 december kl 10.00-14.30
Onsdag 6 december kl 15.00-19.00
Söndag 17 december kl 10.00-14.30