Närboende - Norra Fagerhult.

Arbetet med förberedelse för byggnation av ny deponicell och spräningsarbetet pågår. Då vi efter vegetationsavteckning kunnat konstatera att vi har större bergvolymer än vad vi såg i förberedande undersökningar har det störande arbetet tyvärr tagit längre tid än beräknat.

Utöver spräningsarbetet som är klart under vecka 38 pågår krossning av sten vilket kan medföra buller och detta beräknas vara klart under vecka 39.

Vi ber om ursäkt för det besvärande ljudet.