Uppdatering av kommunikationssystem för fjärrvärmemätare.

Merparten av vår värmemätare som vi idag har ute hos vår fjärrvärmekunder kommunicerar via 2G-nätet för att ta in data om bland annat förbrukning av fjärrvärme.

På grund av att 2G-nätet kommer att släckas ner måste vi nu övergå till ny kommunikationsteknik. Vilket innebär att vi kommer att tappa kommunikationen med värmemätaren om vi inte byter ut kommunikationskortet som idag kommunicerar via 2G. Under hösten 2023, 2024 och 2025 kommer vi att byta ut 2G kommunikationskort mot NB IoT kort för att säkra kommunikationen med värmemätaren.

Information om när det är dags för dig som kund kommer via brevutskick där du får en tid när vi kommer till er fastighet och byter ut kommunikationskortet.

Viktigt att tänka på för dig som kund inför bytet av kommunikationskort.

Se till att vara på plats, vi genomför inga byten utan närvaro av myndig person. Vi ska kunna komma åt mätaren vid den angivna tidpunkten som står i brevet (eller annan överenskommen tid).

Utrymmet runt värmemätaren måste vara fritt från föremål så att våra tekniker kommer åt mätaren. Om föremål, t.ex. skåp eller dylikt hindrar montören kan kommunikationskortet inte bytas.

Uppfylls inte ovanstående punkter kan vi tvingas ställa in bytet och därmed ej kunna genomföra vårt arbete som planerat. Förgävesbesök debiteras då med 625 kr (inkl. moms).

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 020-97 13 00 eller till kund@borasem.se