Prisjustering på fjärrvärme från den 1 januari 2025.

Från årsskiftet höjs fjärrvärmepriset för både privat- och företagskunder med i genomsnitt tio procent.

Fjärrvärmen i Borås - fortsatt konkurrenskraftig.

Fjärrvärmen har över tid haft en mycket stabil prisbild. Men de senaste åren har hela energimarknaden varit starkt påverkad av stigande bränslepriser, samhällets allmänna prisökningar och en elmarknad med mycket varierande elpriser. Detta har inneburit att vi har varit tvingade att öka fjärrvärmepriset mer än vad som tidigare har skett. Trots detta är fjärrvärmen i Borås ett konkurrenskraftigt system att värma upp sina fastigheter och värma sitt varmvatten med. Nästintill 100-procentig tillgänglighet, låg klimatpåverkan och enkel att använda är andra fördelar som brukar uppskattas av kunderna.

I Borås använder vi kraftvärmeteknik för att producera el och fjärrvärme. Även om elpriserna varierar kraftigt på marknaden och att prisnivåerna är svåra att prognostisera, bidrar elintäkterna från kraftvärmen till att vi kan stabilisera fjärrvärmepriset till fjärrvärmekunderna.

Inom bolaget pågår en mängd olika aktiviteter för att minska kostnadsmassan inom bolaget, effektivisera drift/underhållsarbete och pressa bränslekostnader.

Fjärrvärmepriset.

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att höjas med tio procent inför 2025. Utfallet av prisförändringen kan bli olika för olika kunder beroende på individuella förbrukningsmönster, flödesuttag och avtalsform.

För en villakund (villapaket 4) med en energianvändning på 22 000 kWh/år innebär prisjusteringen en ökad kostnad på ca 110 kr/mån (inkl moms). För en kund motsvarande ”Nils Holgersson-fastigheten”, med en energianvändning på 193 000 kWh/år, innebär prisjusteringen en ökad kostnad på ca 1 280 kr/mån (exkl moms).

Bolagets bedömning i nuläget är att priset behöver justeras i intervallet 2-10 % inför 2026 och 2027. För dig som vill göra ett aktivt miljöval kan vi erbjuda Bra Miljöval fjärrvärme.

Fjärrvärmelagen och prisdialogen.

För att ytterligare stärka förtroendet för fjärrvärmen och skapa större öppenhet, kring till exempel priser, finns en särskild fjärrvärmelag. Detaljer kring fjärrvärmelagen går att läsa på Energimarknadsinspektionens hemsida www.ei.se. Vi har under året tillsammans med många av våra största kunder diskuterat prisfrågan i enlighet med Prisdialogen (www.prisdialogen.se). Målsättningen är att fjärrvärmens prissättning ska vara långsiktig, stabil och förutsägbar och syftet med Prisdialogen är att kunden ska få en större insyn och påverkan när det gäller frågor om fjärrvärme.

Frågor?

Kontakta gärna vårt Kundcenter på telefon 020-97 13 00 eller besök vår hemsida borasem.se för mer information om våra priser och erbjudanden.