Angående arbetsplatsolycka på Sobacken

På förmiddagen måndagen den 27 november inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka på vår anläggning på Sobacken i Borås. Ett arbetsfordon körde på en person på biobränsleberedningen. Vi kan nu meddela att personen som blev påkörd har avlidit. Personen arbetade för en samarbetspartner.

Våra varmaste tankar går till den omkomnes familj och vänner i denna svåra stund.

Vi har inom företaget etablerat ett kriscenter för att bistå medarbetare som behöver hjälp och stöd på olika sätt. Internt har vi även startat upp en utredning för att ta reda på hur det inträffade har kunnat hända.