För boende kring Sobacken

Aktuell information om Sobacken.

 • Minnesanteckningar från dialogmöte 11 april
  Här finner ni minnesanteckningar från dialogmötet den 11 april. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här. Pdf, 222.8 kB.


  Läs hela nyheten


 • Utloppet i Viskan
  Vi får in flera synpunkter på att det skummar och finns en doft vid utloppet i Viskan, Rydboholm.

  -Att det skummar är normalt. Bilden visar hur det kan se ut vid utloppet vilket är normalt.

  -Efter reningsprocesserna kan det finnas en svag kemisk doft kvar i vattnet, som inte försvinner trots tidigare reningssteg. Vattnet är renat för att uppfylla de krav som finns i vårat miljötillstånd innan det släpps ut till recipienten.


  Läs hela nyheten


 • Återkoppling från höstens möte.
  Bullerskydd vid minikraftverket.Här nedan kan ni se hur det nu ser ut sedan bullerskyddet för minikraftverket kom på plats i januari.

  Läs hela nyheten


 • Minnesanteckningar från dialogmöte 19 november
  Här finner nipresentationen och minnesanteckningar från dialogmötet den 19 november. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här Pdf, 825.5 kB..
  Ladda ner presentationen här Pdf, 15.8 MB..


  Läs hela nyheten


 • Minnesanteckningar från dialogmöte 14 maj
  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 14 maj. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här Pdf, 816.3 kB..
  Ladda ner powerpointpresentationen här Pdf, 40.1 MB..

  Läs hela nyheten


 • Minnesanteckningar från dialogmöte 21 augusti
  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 21 augusti. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här Pdf, 88.2 kB..
  Ladda ner powerpointpresentationen här Pdf, 7.8 MB..

  Läs hela nyheten


 • Minnesanteckningar från dialogmöte 27 november
  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 27 november. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här Pdf, 151.8 kB..
  Ladda ner powerpointpresentationen här Pdf, 9.3 MB..

  Läs hela nyheten


 • Minnesanteckningar från dialogmöte 7 mars
  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 7 mars. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här Pdf, 65.1 kB..
  Ladda ner powerpointpresentationen här Pdf, 16.7 MB..

  Läs hela nyheten


 • Minnesanteckningar från dialogmöte 10 okt
  Som utlovat, här kommer minnesanteckningar och ppt från dialogmötet den 10 oktober. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här Pdf, 89.8 kB..
  Ladda ner powerpointpresentationen här Pdf, 11.9 MB..

  Läs hela nyheten


Synpunkter på lukt och buller

Vänligen fyll i nedan formulär eller maila oss på sobacken@borasem.se alt ring 020-97 13 00. Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag.

Kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen i Borås:
033-35 30 00 miljo@boras.se

Ärende * (obligatorisk)
Ärende
Frågor och svar.

Störning från anläggningen utomhusbelysning. Utomhusbelysningen på Energi- och Miljöcenter är viktig utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Efter synpunkter från närboende har utomhusbelysningen under förra året justeras för att minska störning till allmänheten, dock med bibehållen arbetsmiljö och säkerhet för vår personal. Bland annat har belysningsstyrkan sänkts och belysningen på vissa delar av området endast tänds upp vid arbete.

Buller från anläggningen. Platsen för krossning av returträ från återvinningscentralerna har under hösten flyttats inom anläggningen vilket har minskat bullernivåerna. För att minska störande ljud kommer även upphandlade arbetsmaskiner framöver ha backvarnare bestående av summer och blixtljus istället för backljud.

Bullerskydd vid minikraftverket. I januari 2020 monterades ett bullerskydd för minikraftverket vid utsläppspunkten i Viskan. Bullerskyddet har effektivt tagit bort de störande ljud som skapades i minikraftverket.

Optimering av interna transporter för att minska lukt och buller. Under slutet av 2019 och början av 2020 optimerades de interna transporterna för avfall från de olika verksamheterna. Åtgärderna har givit resultat i snabbare omhändertagande av de interna avfallen och vi kan se en minskning i kundsynpunkter kopplat till internt avfall.

Skumning och lukt. En viss skumning är normalt vid avloppsreningsverkets utlopp i Viskan och beror på strömmande vatten. Under året har vi dock haft vissa problem med en ökad skumning. Inom kort kommer åtgärder att genomföras vid utloppet och när dessa är genomförda beräknar vi att skumningen kommer att minska. Efter reningsprocesserna i avloppsreningsverket kan en svag kemisk doft finnas kvar i det renade vattnet. Vattnet som släpps ut är renat i enlighet med vårt miljötillstånd.

Förbehandlingsanläggning. För att minska lukt från insamlat matavfall bygger vi en ny förbehandlingsanläggning som kommer vara klar till sommaren 2021.

Utökad verksamhet. Bolaget arbetar i dagsläget med inriktningen att nuvarande och framtida verksamhet kommer att inrymmas inom det befintliga verksamhetsområdet. Bolaget arbetar även med att uppdatera villkor i befintligt miljötillstånd och vår målsättning är att färdigställa handlingarna till Mark- och Miljödomstolen under nästa år. I god tid innan kommer bolaget bjuda in er närboende till ett samrådsmöte.

Om du vill ha ytterligare information, kontakta Kundcenter på 020-97 13 00.

Prenumerera på nyheter

Fyll i din e-postadress och klicka på prenumerera för att få mail när vi lagt ut en ny nyhet på denna sida.

Prenumerera på utskick
 
 

Förändra prenumerationer

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.