Kemikaliebanta ditt hem.

Världsproduktionen av kemikalier har på 50 år ökat från knappt 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton. Vi använder kemiska produkter i många sammanhang, exempelvis i kosmetika, tvätt-, rengörings- och bekämpningsmedel.

Det används över 60 000 olika kemikalier i Sverige och det finns ca 11 000 olika kemiska ämnen i produkterna. Ungefär 9 000 av dem är tillgängliga för oss konsumenter. Som privatperson bör man tänka på vilka produkter man köper och hur man hanterar dem.

Städ, disk och tvätt.

Man skulle kunna tro att det blir renare vid städning med starka rengöringsmedel men i de flesta fall räcker det med såpa. Antibakteriella produkter kan innehålla ämnet triclosan som är skadligt för miljön. Triclosan som är kemiskt besläktad med miljögiftet dioxin, är en miljöfarlig substans. Den är giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka negativa långtidseffekter i vattenmiljöer.

Genom att köpa miljömärkta tvättmedel kan du spara både pengar och på miljön. Förpackningarna är mindre och medlen är oftast mer koncentrerade och därför går det åt mindre mängd. Det är viktigt att läsa på paketet hur medlet ska doseras.

Sköljmedel innehåller ämnen som är svårnedbrytbara. Det finns många som är allergiska mot de parfymer och konserveringsmedel som finns i skölj-, tvätt och diskmedel. Det bästa för både miljö och människa är att inte använda sköljmedel alls.

Vad ska jag göra med kemikalieresterna?

Inga kemikalier hör hemma i ditt avlopp. De kan påverka den biologiska reningen på våra reningsverk. Följden blir att reningsprocessen blir mindre effektiv och att naturen blir mer förorenad. Kemikalierna i sig kan oftast inte tas bort på reningsverken och går därför rakt ut i naturen och förorenar både grund- och ytvatten. Det gäller även om du har enskilt avlopp och inte är ansluten till ett reningsverk.

Sortera ut ditt farliga avfall och lämna det till en återvinningscentral. Blanda inte olika kemikalier, lämna dem var och en för sig. Kontrollera innan inlämningen att förpackningen är hel och inte läcker. Om du lämnar ditt avfall i en annan förpackning än den ursprungliga måste du tydligt skriva vad den innehåller. Tänk på att avfallet bör hanteras varsamt.

Läkemedel.

Rester av läkemedel får inte slängas i avloppet. Vår kropp omvandlar mediciner till olika restprodukter, vilka följer med urin och avföring ut i avloppsvattnet. Avloppsreningsverken klarar inte av att rena bort alla ämnen och läkemedelsresterna passerar orenat ut i vattendragen. Följden av detta är att fiskar och andra organismer kan få genetiska skador samt sänkt immunförsvar. Vidare kan även rester av mediciner utveckla motståndskraft hos bakterier. Lämna utgångna mediciner till ett Apotek.