Låt oss hämta ditt trädgårds- och grovavfall.

Vi hämtar ditt trädgårds- eller grovavfall hemma vid din bostad. Prenumerera på hämtning av fallfrukt, ogräs, löv, gräsklipp och ris med ett separat kärl vid tomtgränsen eller beställ en storsäck eller container för ett tillfälle. Beställ direkt i formuläret nedan.

Kärl för trädgårdsavfall.

Du betalar 1 800 kr för ett kärl på 190 liter som töms varannan vecka, totalt 15 tillfällen under april-oktober. Jord, lera, sten och grus kan inte läggas i kärlet, för detta erbjuder vi storsäcksalternativet. Du behåller kärlet över vintern till nästa period. Vill du ha en extra tömning utöver dessa kostar det 410 kr per gång.

Tänk på att trädgårdsavfall kan väga mycket så lägg inte för mycket trädgårdsavfall i kärlet. Prova gärna att rulla kärlet själv under tiden du fyller det. Kan du hantera det på ett enkelt sätt är det troligtvis även lagom för hämtningspersonalen.

Trädgårdsavfall i storsäck.

Utkörning och hämtning av en fylld storsäck (1 m³) kostar 990 kr (fakturering sker vid utkörning). I storsäcken kan du lägga jord, lera, sten och grus eller fallfrukt, ogräs, löv, gräsklipp och ris (observera att du inte kan blanda de olika materialgrupperna). Vid beställning av flera säckar kostar följande säck 450 kr.

Fyll en container.

En container på 10 m³ fylld med trädgårdsris kostar 2 450 kr inom tätort eller 2 530 kr utom tätort. Kontakta Kundcenter för beställning.

Vi hämtar ditt grovavfall.

Nu erbjuder vi en ny tjänst där vi kan hämta ditt grovavfall hemma utanför din bostad. Grovavfall är avfall som kan uppstå i ditt hushåll som är tungt och skrymmande till exempel: möbler, mattor, madrasser, vitvaror (tömda och tejpad dörr), husgeråd, stora leksaker, gräsklippare (tömd på bränsle), cyklar, skottkärror, toalettstolar, barnvagnar, större elektronik t ex tv eller kläder. Farligt avfall kan inte hämtas.

Vi hämtar upp till fem enheter per tillfälle vid din tomtgräns eller utanför din bostad för 1 430 kr. Mindre föremål ska vara sorterat i olika materialslag och paketerat eller buntat i kollin. Varje enhet får inte väga mer än 25 kg och vara högst 2,5 meter långt. Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som gäller för ett kolli enligt ovan, debiteras avgift, 590 kr, för dubbelbemanning. Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning om hämtning kan erbjudas. Avgift för bomkörning är 410 kr. Beställ i formuläret längre ner på sidan.

Vi styr hämtningsuppdragen geografiskt för en effektiv och miljöriktig hämtningsrunda och vi hämtar ditt grovavfall inom 14 dagar efter din beställning. Du får svar med e-post vilken dag vi kommer och hämtar. Tänk på att grovavfallet endast hämtas från farbar väg för lastbil.

Vi utför denna service för ett cirkulärt omhändertagande av avfall och för en hållbar stad. Därför kommer allt som kan återbrukas att skänkas till någon återbruksverksamhet, exempelvis Borås Stads Återbruk.

Invasiva växter.

Invasiva växter får inte läggas i trädgårdskärlet. Mindre mängder invasiva växter från privatpersoner klassas som hushållsavfall och kan enbart lämnas på Boda och Lusharpans återvinningscentraler.

Växtdelarna ska plastas in och tejpas ordentligt så att växtdelar inte kan spridas. Kontakta personalen på centralen för anvisningar var du ska lägga dem, de får ej läggas i kärl för trädgårdsavfall.

Beställa trädgårdsabonnemang, storsäck eller hämtning av grovavfall.

Jag vill beställa:  * (obligatorisk)
Jag vill beställa:
Beställa hämtning av storsäck.