Nytt för dig som säljer och fakturerar byggtjänster till Borås Energi och Miljö.

Från 1 januari 2024 gäller regler för omvänd skattskyldighet för dig som säljer byggtjänster till Borås Energi och Miljö. Det betyder att du från och med det datumet ska fakturera utan moms.

Enligt Skatteverkets regler för hantering av moms ses Borås Energi och Miljö som ett byggföretag från och med 1 januari 2024. När företag säljer byggtjänster till Borås Energi och Miljö gäller därför regler om omvänd skattskyldighet. Det betyder att det är köparen, alltså Borås Energi och Miljö, som är skattskyldig för momsen på byggtjänsterna som har levererats. Omvänd momsskyldighet gäller både byggtjänsten och material som hör ihop med byggtjänsten.

Fakturera utan moms.

Från 1 januari 2024 är det därför viktigt att din faktura för byggtjänster till Borås Energi och Miljö:

  • inte innehåller moms.
  • innehåller Borås Energi och Miljös momsregistreringsnummer SE556527559001.
  • anger tydligt varför moms saknas på fakturan. Du kan till exempel skriva texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster”.

Fakturera tjänster med olika skattskyldighet.

Om du ska fakturera Borås Energi och Miljö både för tjänster som omfattas av moms och för tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet (ingen moms) tar vi helst emot två separata fakturor från dig.

E-faktura enligt lag.

När du fakturerar Borås Energi och Miljö ska du skicka elektroniska fakturor, alltså så kallade e-fakturor. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor. Lagen om att du som levererar till offentlig sektor ska skicka e-faktura började gälla i april 2019.

Saknar du affärs- eller ekonomisystem kan du upp till 100 gånger per år använda Borås Energi och Miljös fakturaportal där du registrerar fakturor manuellt så att de blir e-fakturor. Du hittar information om det och en lathund på Borås Energi och Miljö webbsida om e-fakturor.