Taxor och bestämmelser.

Här finner du taxor, bestämmelser och avgifter. Använd vår kalkyl för att räkna ut din anläggningsavgift.

Taxor och bestämmelser.

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. Storleken på avgiften är svår att på förhand uppskatta utan att veta omfattningen på en företagsetablering. Avgiften beror även på vart företaget ska etableras, om det är på industriområde eller inte. Kontakta gärna Borås Energi och Miljö så hjälper vi dig med en korrekt beräkning av anläggningsavgiften. I kalkylen kan du göra en beräkning av hur stor din anläggningsavgift blir.

Verksamhetsområden.

Besök Borås Stads karta att se vilket eller vilka verksamhetsområden din fastighet ligger inom eller kontakta Borås Energi och Miljö.

Brukningsavgift - fast avgift.

Denna avgift är beroende av vattenmätarstorlek, ju större vattenmätare desto dyrare fast avgift.

Brukningsavgift - rörlig avgift.

Den rörliga avgiften är 44,14 kronor/kubikmeter vatten. Alla avgifter är inklusive moms och grundar sig på VA-taxan.

Kontraktsbestämmelser.

Som kontraktsbestämmelser gäller ABVA 2017 (Allmänna bestämmelser för användande av Borås Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning). Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) är ytterligare en skrift som gäller för vatten och avlopp.

Särredovisning.

Borås Energi och Miljö är huvudman för VA-verksamheten i Borås. VA-verksamheten är ett naturligt monopol och det är viktigt att visa att de avgifter som tas ut i verksamheten är riktiga och relevanta för VA-kollektivet. Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas.

Särredovisning 2018 Pdf, 805.7 kB.
Särredovisning 2019 Pdf, 740.8 kB.
Särredovisning 2020 Pdf, 555.2 kB.
Särredovisning 2021 Pdf, 510.1 kB.
Särredovisning 2022 Pdf, 431.5 kB.
Särredovisning 2023 Pdf, 284.2 kB.