Vatten- och avloppstjänster för företag och näringsliv

Planerar du till exempel att öppna en restaurang eller biltvätt? Då ställs särskilda krav på hur avloppsvattnet hanteras. När det gäller företag som genererar processavloppsvatten till det kommunala avloppsnätet behöver vi göra en bedömning om vi kan ta emot det. Kontakta oss så gör vi en individuell bedömning av vilka åtgärder som behövs.

Anslutning av vatten och avlopp

Skicka in en servisanmälan tillsammans med ritningar över ut- och invändig ledningsförläggning till oss (adressen står i blanketten). Anmälan ska göras minst 10 veckor innan du vill ansluta fastigheten. Innan du skickar in servisanmälan är det önskvärt att du har ett godkänt bygglov, dels för att anmälan är en bindande beställning på anslutning av fastigheten och att visa uppgifter från bygglovet krävs för att göra en korrekt beräkning av anläggningsavgiften.

 

Ibland får vi förfrågningar om gemensam förbindelsepunkt t ex vid gemensamhetsanläggningar. Huvudprincipen är att varje fastighet har en egen förbindelsepunkt. Det är upp till VA-huvudmannen att godkänna om så får ske, därför är det viktigt att ni hör av er i god tid inför markarbetena.Regler om processavloppsvatten

Avloppsvatten från industrier kan innehålla ämnen som inte går att behandla i reningsverken och får därför inte släppas ut i kommunens ledningsnät.

Installera fettavskiljare

Fett från restauranger, gatukök, bagerier och andra verksamheter stelnar och kan orsaka stopp i ledningarna. Därför kan ni behöva installera en fettavskiljare.

 

 

 

Installera oljeavskiljare

Oljeutsläpp till avloppsnätet kan störa de biologiska reningsstegen i avloppsreningsverket. För att förebygga utsläpp kan ni behöva installera en oljeavskiljare.

 

 

 

Taxor och bestämmelser

Här kan du läsa mer om Borås Energi och Miljös taxor och bestämmelser gällande vatten- och avloppstjänster för företag.

 

 

 

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.