Välj till fjärrvärme med Bra Miljöval.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke för produkter och tjänster. Värmeenergi med Bra Miljöval produceras med förnybara energikällor och uppfyller hårda miljökrav på produktion och bränsle.

Så litet avtryck som möjligt.

Produktionen sker med biomassa från certifierat skogsbruk. Strävan är att göra så litet avtryck som möjligt på biologisk mångfald och klimat. Aska från förbränningen ska återföras till skogen och på så vis bidra till ett mer balanserat kretslopp. För varje såld kWh avsätts också pengar till en fond som finansierar energieffektiviserings- och konverteringsprojekt med syfte att främja ett effektivare värmesystem.