Bränslemix och miljövärden.

Biobränsle är den största bränslekällan när vi producerar värme och kyla. Hit räknas skogsavfall som grenar, trädtoppar och flis. Det näst största bränslet i kraftvärmeverket är avfall som kommer både från hushåll och industri.

Miljövärden.

  • Primärenergifaktor 0,14.
  • Total CO² g/kWh för förbränning resp. transporter/produktion av bränsle; 51,8 g/kWh resp. 5,5 g/kWh = totalt 57,3 g/kWh.
  • Andel fossilt 2,3 %.

Bränslemix.

Diagrammet visar fördelning över tilförd energi i värmeproduktionen.