Farligt avfall.

Vi tar ansvar för alltifrån analys, sortering och insamling till transport, behandling och administration av ditt farliga avfall, allt anpassat till dina behov. Du kan välja mellan flera olika insamlingssystem, behållare och emballage. Vi kan även hjälpa er med sortering, packning och dokumentation av ditt farliga avfall på plats. Kontakta Kundcenter 020-97 13 00.

Naturvårdsverkets avfallsregister.

Samtliga verksamheter måste rapportera anteckningar om deras farliga avfall i ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Alla verksamheter som producerar, behandlar eller hanterar farligt avfall berörs av regelverket. Anteckningen ska vara klar innan bortforsling av avfallet sker, därefter ska informationen om det farliga avfallet rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister inom två dagar. Rapporteringen ska ske i samband med beställning av upphämtning av farligt avfall.

Vad ska antecknas?

Anteckningarna ska innehålla:

  • Var avfallet har uppkommit.
  • Datum för borttransport samt transportsätt.
  • Namn på den som transporterar bort avfallet.
  • Avfallets vikt i kg.
  • Mottagare och plats där avfallet skall hanteras eller behandlas.

Låt oss sköta inrapporteringen.

För att underlätta för våra kunder kan vi ansvara för en korrekt inrapportering. Det innebär att vi säkerställer att de uppgifter som Naturvårdsverket kräver alltid är korrekta och följer reglerna för spårbarhet. När vi hämtar farligt avfall hos er ser vi till att all hantering, rapportering och dokumentation av ert farliga avfall sker på rätt sätt.

Observera att detta inte gäller vid inlämning av farligt avfall till en bemannad återvinningscentral. Däremot kan ni få hjälp med rapporteringen vid inlämning på Sobackens avfallsanläggning.

Hantering av farligt avfall.

Vi erbjuder er hjälp att sortera och dokumentera ert farliga avfall. Vid behov av klassificering av avfall kan ni ta hjälp av vår kemist. Vi erbjuder även utbildningar för företag i hantering av farligt avfall. Kontakta oss för mer information.

Mottagning av farligt avfall på Sobacken.

Öppettider måndag-fredag 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.