FJÄRRVÄRMEKALKYLATOR
Välj ett av alternativen nedan.
Jag har fjärrvärme och vill jämföra fjärrvärmepaket
Jag har fjärrvärme och vill jämföra med andra uppvärmningsalternativ
VÄLJ DITT NUVARANDE FJÄRRVÄRMEPAKET
Villapaket 1
Villapaket 2
Villapaket 3
Villapaket 4
Prisgrupp 1 - villa före 2004
Prisgrupp 2 - (villa)
ANGE DIN ENERGIANVÄNDNING
Dra i reglaget för att ange din energianvändning i kWh
VÄLJ DIN NUVARANDE VÄRMEKÄLLA
Bergvärmepump
Luft/vatten-värmepump
Pellets
Elpanna
Oljepanna
HUR STOR ÄR DIN FASTIGHETS UPPVÄRMDA YTA?
Dra i reglaget för att ange yta i kvadratmeter
VAR BOR DU?
Borås
Sandared/Sjömarken
Dalsjöfors
Fristad
VÄLJ VILKET ALTERNATIV DU VILL JÄMFÖRA MED
Villapaket 1
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Fast kostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Klimatnytta (lokalprod. el): 0
Klimatnytta (minskad CO2): 0
Villapaket 2
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Fast kostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Klimatnytta (lokalprod. el): 0
Klimatnytta (minskad CO2): 0
Villapaket 3
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Fast kostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Klimatnytta (lokalprod. el): 0
Klimatnytta (minskad CO2): 0
Villapaket 4
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Fast kostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Klimatnytta (lokalprod. el): 0
Klimatnytta (minskad CO2): 0
Bergvärmepump
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Driftkostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0

Energipris el: 0 öre/kWh
Elcertifikat: 0 öre/kWh
Energiskatt: 0 öre/kWh
Elnät överföring: 0 öre/kWh
Moms: 0 %

SCOP: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Luft/vatten-värmepump
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0
Investeringskostnad, kr: 0
Fast kostnad, kr/mån: 0
Energipris, öre/kWh: 0

Energipris el: 0 öre/kWh
Elcertifikat: 0 öre/kWh
Energiskatt: 0 öre/kWh
Elnät överföring: 0 öre/kWh
Moms: 0 %

SCOP: 0
Årskostnad, kr per år: 0
Besparing per år: 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0
Återbetalningstid, år: 0
Se sammanfattning av alla alternativ
(nuvarande) Villapaket 1 Villapaket 2 Villapaket 3 Villapaket 4 Bergvärmepump Luft/vatten-värmepump
Energianvändning (fjärrvärme/el), kWh: 0 0 0 0 0 0 0
Investeringskostnad, kr: 0 0 0 0 0 * 0 *
Fast kostnad, kr/mån: 0 0 0 0 0
Driftkostnad, kr/mån: 0 0 0
Energipris, öre/kWh: 0 0 0 0 0 0 * 0 *
Årskostnad, kr per år: 0 0 0 0 0 0 0
Besparing per år: 0 0 0 0 0 0
Årskostnad inkl. ränta och amortering, kr per år: 0 0 0 0 0 0
Besparing inkl. ränta och amortering, kr per år: 0 0 0 0 0 0
Återbetalningstid, år: 0 0 0 0 0 0
* Ändra * Ändra

Lägg till anteckningar i utskriften