Kvarbo-Hästhagen

Utbyggnad av allmänt VA till Kvarbo-Hästhagen är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. I VA-planen står det att arbetet med ansluta Kvarbo-Hästhagen skall börja under 2017. Denna sida kommer vi fortlöpande uppdatera kring aktviteter och information om projektet.

Kvarbo-Hästhagen

Aktuellt i området:
VA utbyggnad klar i området (pdf). Pdf, 142.5 kB.

Tidsplanering:
2017 - juli 2018 - projektering.
juli 2018 - dec 2018 - upphandling.
jan 2019 - juni 2020 - byggnation.
Uppdaterad tidplan, v10 2020 - v 22 2020 Pdf, 1 MB.
Föregående tidplan, v43 2019 -- v 22 2020 Pdf, 931.5 kB.
Föregående tidplan kan du se här, v 25 2019 - v22 2020. Pdf, 981.9 kB.
Föregående tidplan kan du se här, 2018. Pdf, 1.2 MB.
Föregående tidplan från 2019 vecka 43 fram till 2020 vecka 22. Pdf, 912.2 kB.

Utskick innan byggstart finns att läsa här. Pdf, 809.9 kB.

På öppet hus våren 2018 fanns möjlighet att önska läge för förbindelsepunkt vid fastighetsgräns, se inbjudan. Pdf, 530.1 kB.

Motiv till utbyggnaden i form av en informationsbroschyr. Pdf, 1.6 MB.

Se frågor och svar för ytterligare information.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00 eller e-post kund@borasem.se

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.