VA-utbyggnad till Bosnäs

Utbyggnad av allmänt VA till Bosnäs är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. Denna sida kommer vi fortlöpande uppdatera kring aktviteter och information om projektet.

22 juni 2022 beslöt kommunfullmäktige att innefatta Bosnäs i verksamhetsområdet för kommunalt VA, beslutet avser samtliga vattentjänster dvs dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Samma dag tog Borås Energi och Miljö´s styrelse beslut om att genomföra projektet.

Mer information om projektet kommer att kommuniceras i slutet på september.

Bosnäs

Tidplan

Jan 2021 - aug 2021 detaljprojektering.
Dec 2021 - mars 2022 - upphandling.
Höst 2022 - byggstart.

Maxtak särtaxa

Under samråden har vi fått flera frågor om vad kostnaden kommer att bli för Bosnäs. Vi kan nu meddela att det blir ett maxtak för särtaxan på 1,7 x anläggningsavgiften.

Digitalt samråd om förbindelsepunkt

De digitala samråden pågick fram till och med 4 juni. Syftet med att hålla samråd är att ge möjlighet för fastighetsägarna i området att ge synpunkter på sina förbindelsepunkter.

Läs brevet till fastighetsägarna för mer information om samråd. Pdf, 86.1 kB.

Se karta med din förbindelsepunkt Pdf, 398.1 kB. (zooma i PDF för att se din fastighet)
Förbindelsepunkten placeras 0,5 m utanför fastighetsgränsen och det är där fastighetsägarens ledningar kommer att ansluta till de kommunala ledningarna.

Ny detaljplan

Borås Stad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området.

Motiv till utbyggnaden finns här i form av miljönämdens beslutsunderlag. Pdf, 299.4 kB.

Karta över utbyggnadsområdet finns här.

Informationsbroschyr om VA-frågan i Bosnäs. Pdf, 1.5 MB.

Se frågor och svar för ytterligare information om VA-utbyggnaden.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta gärna oss:
Jonas Lindberg, VA-säljare: jonas.lindberg@borasem.se, telefon: 0729-76 61 06

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.