VA-utbyggnad till Bosnäs

Utbyggnad av allmänt VA till Bosnäs är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. Denna sida kommer vi fortlöpande uppdatera kring aktviteter och information om projektet.

Under en tid framöver kommer det att ske inmätningar/undersökningar i området Bosnäs. Anställda från företaget Rejlers utför dessa och kan komma att behöva beträda era tomter under en tid framöver, detta för att kunna projektera för kommunalt VA. Vi är tacksamma för ert överseende.

Bosnäs

Tidplan
Jan 2021 - aug 2021 detaljprojektering.
Aug 2021 - okt 2021 - upphandling.
Nov 2021 - byggstart.

Öppet hus är framflyttat pga corona, vi återkommer med info här.
Syftet med att hålla öppet hus är att ge möjlighet för fastighetsägarna i området att komma och få information om vad VA-saneringen och vad en ny detaljplan innebär för dem. Under tiden finns möjlighet att diskutera enskilda fastigheter och få rådgivning om hur VA-anslutning kan ske.

Ny detaljplan
Borås Stad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området.

Motiv till utbyggnaden finns här i form av miljönämdens beslutsunderlag.

Karta över utbyggnadsområdet finns här.

Se frågor och svar för ytterligare information om VA-utbyggnaden.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta gärna oss:
Jonas Lindberg, VA-säljare: jonas.lindberg@borasem.se, telefon: 0729-76 61 06

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.