Vattnets väg till och från ditt hem

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och är därför vårt viktigaste livsmedel. Vattnet är en del av ett evigt kretslopp, det är därför också självklart att det vatten vi lämnar tillbaka till naturen är renat.

Öresjö är Borås viktigaste dricksvattenkälla. Vatten till över 90 000 boråsare tas från sjön och renas vid Sjöbo vattenverk innan det skickas ut i ledningsnätet. Öresjö omfattas av ett vattenskyddsområde, detta för att säkra ditt dricksvatten och en bra framtida vattenkvalité.

På våra avloppsreningsverk tar vi hand om avloppsvatten, både från privatpersoner och från industrier. Reningsprocessen måste hela tiden utvecklas för att uppfylla de krav som ställs på vattenkvaliteten. Kunskapen om att vårt renade avloppsvatten en dag blir våra barns dricksvatten driver oss framåt. Men du har också ett ansvar, toaletten är ingen soptunna.

Vacker bild på toalett på en strand i gryningsljus

Certifierad verksamhet

Vår verksamhet är certifierad enligt standarder i kvalitet, miljö och arbetsmiljö: ISO 9001, ISO 14 001 och OHSAS 18001.

Restprodukterna som uppstår vid våra reningsverk är biogas och slam som antingen förbränns på Ryaverket så att det blir el och fjärrvärme eller används för sluttäckning av deponin på Sobacken. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera miljöpåverkan och att bidra till ett naturligt kretslopp.

Märke ISO 14001

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.