Undvik stopp i avloppet.

Toaletten är ingen papperskorg. Det enda som får spolas ner i toaletten är helt enkelt bara kiss, bajs och toalettpapper.

En vanlig orsak till stopp i avloppet är att något olämpligt spolats ner i avloppet. Andra bidragande orsaker kan vara en allt mindre vattenförbrukning i hushållen och felaktigheter i fastighetens servisledning. Det kan till exempel finnas svackor i ledningen, dåliga skarvar, krossade rör eller trädrötter som växer in i rören. Stoppet kan också bero på att det blivit stopp i kommunens huvudledning i gatan och att avloppsvattnet däms upp i husets servisledning.

Ansvarsgräns för avloppsledningar.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan kommunen och fastighetsägaren. Den är oftast belägen 0,5 meter utanför tomtgränsen. Fastighetsägaren har det fulla ansvaret för att åtgärda avloppsstopp i hela sin del av servisledningen mellan fastighet och förbindelsepunkt. Kommunen bär ansvaret om det fastställts att servisledningen är felaktigt utformad eller har andra brister som orsakat stoppet.

Kostnader vid stopp i avloppet.

Kostnader för ledningsrensning betalas av den som beställt rensningen. Fastighetsägaren beställer och betalar rensning av servisledningen och kommunen betalar för rensning av huvudledningar i gatan. Kostnad för eventuell tv-inspektion av servisledning betalas av den som beställt undersökningen. Om det finns ett gemensamt intresse att tv-filma servisledningen bör kostnaden fördelas mellan fastighetsägare och kommun. Överenskommelse om detta träffas i varje enskilt fall.

Förbyggande åtgärder för avloppsstopp.

För att minska risken för avloppsstopp är det viktigt att bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Saker som till exempel hår, tops, näsdukar och kattsand kan orsaka stopp i ditt avlopp eller i våra ledningar och det kan i sin tur leda till översvämningar. Ställ in en papperskorg i badrummet så att det blir rätt med en gång. Där kan du slänga tops, hår, hushållspapper, trosskydd, tamponger, kondomer, bomullstussar med mera.

Matfett och frityrolja.

Tänk på att matfett och frityrolja stelnar när det kommer ner i avloppsledningarna och kan orsaka stopp och förstöra rören. På återvinningscentralen kan du lämna in större mängder överblivet fett. Häll i matfettet eller frityroljan efter stekning eller fritering i någon förpackning, kanske den du köpte oljan i. Förpackningen får inte vara gjord av glas och ska gå att stänga så att fettet inte läcker ut. Om du har en liten mängd matfett går det bra att torka ur med papper och sortera som matavfall. Kom ihåg att torka ur stekpannan innan du diskar den.