Enskilt vatten och avlopp.

Det är Miljö- och konsumentnämnden som har tillsyn över enskilda avlopp samt har information för dig som har egen brunn.

Hushåll på landet får oftast sitt dricksvatten från egen brunn. Den kan vara borrad, grävd eller att vattnet tas direkt från en naturlig källa. Det är du själv som fastighetsägare som är ansvarig för du har ett bra vatten, läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Boende utanför tätorterna har en egen enskild avlopps­anläggning. Ofta kallas anläggningen lite vardagligt för trekammar­brunn, septictank eller stenkista fast anläggningen oftast omfattar andra eller ytterligare funktioner. Läs mer om vad som gäller vid enskilt avlopp på Miljöförvaltningens hemsida.