Sms- och talsvarstjänst

Vi använder oss av en sms-tjänst som tillhandahåller alla telefon- och mobilnummer som finns registrerade på alla fastigheter i Borås. Det innebär att vi direkt kan skicka driftinformation till fastighetsägare och boende i flerbostadshus.

Meddelande går till de personer som:

  • är över 16 år
  • är folkbokförd på berörd adress
  • har en telefon registrerad på adressen

Som abonnent behöver man inte göra något, meddelandet skickas via systemet till den som berörs av driftstoppet. Borås Energi och Miljös hemsida kommer även fortsättningsvis att användas som informationskanal, SMS-tjänsten är ett komplement till detta.

Fick du inget sms när du var berörd av ett stopp?

Du kan själv kontrollera att registrerade uppgifter stämmer eller registrera mobilnummer här.

Där kan du också lägga till fler telefonnummer (till exempel numret till din jobbmobil) och fler adresser, använd fältet för adressetikett för att namge olika platser, t ex "Hemma" "Arbetet" osv.
Detta är bra för dig som äger flera fastigheter eller som vill få information om driftstörningar hos t ex äldre anhöriga eller obemannade anläggningar. Även om du har skyddat nummer, oregistrerat kontantkort eller om du äger ett fritidshus i kommunen, kan du ta del av tjänsten genom att registrera ditt mobilnummer.

Vill du inte ta emot aviseringar från oss, logga in på länken ovan och klicka i rutan "Inaktivera varningar".

Fjärrvärmerör i schakt över en åker

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.