Utloppet i Viskan

Vi får in flera synpunkter på att det skummar och finns en doft vid utloppet i Viskan, Rydboholm.

-Att det skummar är normalt. Bilden visar hur det kan se ut vid utloppet vilket är normalt.

-Efter reningsprocesserna kan det finnas en svag kemisk doft kvar i vattnet, som inte försvinner trots tidigare reningssteg. Vattnet är renat för att uppfylla de krav som finns i vårat miljötillstånd innan det släpps ut till recipienten.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.