Närboende - Norra fagerhult

Under dagtid (07:00-18:00) den senaste månaden har bolaget spräckt sten som uppkom vid bygget av anläggningens nya förbehandlingsanläggning för matavfall. Den spräckta stenen kommer att återanvändas vid bygget av den nya sorteringshallen för insamlat förpackningsmaterial. Denna kommer att uppföras under hösten 2021/våren 2022.

Under det här arbetet har det under perioder uppkommit besvärande ljud, vilket också närboende har uppmärksammat oss på. Arbetet har tillfälligt stoppats för att utreda uppkomna bullernivåer och möjliga åtgärder för att begränsa ljudet från arbetet.

Vi ber om ursäkt för det besvärande ljudet.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.