Priser fjärrvärme 2024

Vi erbjuder flexibla avtalsformer och prisalternativ. Välj mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.

Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från 2 till 3 o s v. För samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar mm. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärme så har du 3 månaders uppsägningstid i samtliga avtal. (Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor, vänligen se ditt avtal.)

Hus vid fjärrvärmeschakt

Prispaket


 Typ av kostnad

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Inv. kostnad

0 kr

48 000 kr

94 000 kr

148 000 kr

Fast kostnad

965 kr/mån

530 kr/mån

395 kr/mån

0 kr/mån

Energipris

86,4 öre/kWh

84,4 öre/kWh

71,4 öre/kWh

60,4 öre/kWh

Prissäkring 3 år*

-

94,4 öre/kWh

81,4 öre/kWh

70,4 öre/kWh


Priserna är inklusive moms.

* Prissäkringen startar från och med den första i nästkommande månad och gäller både fast kostnad och energipris. Det innebär att innevarande kalenderår när avtal tecknas räknas som första året. Exempel: Ansökan om att binda i 3 år inkommer 2024-03-12, avtalet binds from 2024-04-01 tom 2027-12-31. Du kan fram
t. o. m . första kvartalet ut ansöka om prissäkring, d vs, sista dag för att ansöka om att binda priset för 2024 är 2024-03-31.

Ovanstående priser gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, d v s då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. Priserna gäller från och med 2024-01-01.

Beställ prissäkring av fjärrvärme.

Vy över Ryaverket och ackumulatortanken

Prisgrupp 1 villa och Villapaket Sörmarken

För dig som tillhör Prisgrupp 1 villa eller Villapaket Sörmarken gäller följande priser fr om 2024-01-01.

I Prisgrupp 1 villa ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från Prisgrupp 1 villa eller Villapaket Sörmarken till de nuvarande villapaketen. Kontakta oss så berättar vi mer!


Typ av kostnad

Prisgrupp 1 villa och Villapaket Sörmarken

Fast kostnad

4 028 kr/år

Fast energipris

10,1 öre/kWh x Wn*

Energipris

92,1 öre/kWh


* Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Priserna är inklusive moms

Prisexempel 2024

Kundkategori småhus

Villapaket 1

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

24 540 kr

11 580 kr

12 960 kr

20 000 kWh

28 860 kr

11 580 kr

17 280 kr

30 000 kWh

37 500 kr

11 580 kr

25 920 kr

40 000 kWh

46 140 kr

11 580 kr

34 560 kr

 Alla priser är inklusive moms.

Villapaket 2

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

19 020 kr

6 360 kr

12 660 kr

20 000 kWh

23 240 kr

6 360 kr

16 880 kr

30 000 kWh

31 680 kr

6 360 kr

25 320 kr

40 000 kWh

40 120 kr

6 360 kr

33 760 kr

 Alla priser är inklusive moms.

Villapaket 3

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

15 450 kr

4 740 kr

10 710 kr

20 000 kWh

19 020 kr

4 740kr

14 280 kr

30 000 kWh

26 160 kr

4 740 kr

21 420 kr

40 000 kWh

33 300 kr

4 740 kr

28 560 kr

Alla priser är inklusive moms.

Villapaket 4

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

9 060 kr

0 kr

9 060 kr

20 000 kWh

12 080 kr

0 kr

12 080 kr

30 000 kWh

18 120 kr

0 kr

18 120 kr

40 000 kWh

24 160 kr

0 kr

24 160 kr

 Alla priser är inklusive moms.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.