Priser fjärrvärme 2021

Vi kan erbjuda flexibla avtalsformer och prisalternativ. Du kan välja mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.

Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från 2 till 3 o s v. För samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar mm. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärme så har du 3 månaders uppsägningstid i samtliga avtal. (Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor, vänligen se ditt avtal.)

Hus vid fjärrvärmeschakt

Prispaket


 Typ av kostnad

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Inv. kostnad

0 kr

48 000 kr

94 000 kr

148 000 kr

Fast kostnad

855 kr/mån

420 kr/mån

285 kr/mån

0 kr/mån

Energipris

80,3 öre/kWh

78,3 öre/kWh

65,3 öre/kWh

54,3 öre/kWh

Prissäkring 3 år

-

80,3 öre/kWh

67,3 öre/kWh

56,3 öre/kWh

Prissäkring 5 år

-

81,3 öre/kWh

68,3 öre/kWh

57,3 öre/Kwh


* Priserna är inklusive moms
Ovanstående priser gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, d v s då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. Priserna gäller från och med 2021-01-01.

Priser för fjärrvärme 2022

Vy över Ryaverket och ackumulatortanken

Prisgrupp 1 villa och Villapaket Sörmarken

För dig som tillhör Prisgrupp 1 villa eller Villapaket Sörmarken gäller följande priser fr om 2021-01-01.

I Prisgrupp 1 villa ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från Prisgrupp 1 villa eller Villapaket Sörmarken till de nuvarande villapaketen. Kontakta oss så berättar vi mer!


Typ av kostnad

Prisgrupp 1 villa och Villapaket Sörmarken

Fast kostnad

2 274 kr/år

Fast energipris

8,12 öre/kWh x Wn*

Energipris

84,00 öre/kWh


* Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Priserna är inklusive moms

Prisexempel 2021

Kundkategori småhus

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

8 145 kr

0 kr

8 145 kr

20 000 kWh

10 860 kr

0 kr

10 860 kr

30 000 kWh

16 290

0 kr

15 990 kr

40 000 kWh

21 720 kr

0 kr

21 320 kr

 Priserna avser villapaket 4. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

13 215 kr

3 420 kr

9 795 kr

20 000 kWh

16 480 kr

3 420 kr

13 060 kr

30 000 kWh

23 010 kr

3 420 kr

19 590 kr

40 000 kWh

29 540 kr

3 420 kr

26 120 kr

 Priserna avser villapaket 3. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

16 785 kr

5 040 kr

11 745 kr

20 000 kWh

20 700 kr

5 040 kr

15 660 kr

30 000 kWh

28 530 kr

5 040 kr

23 490 kr

40 000 kWh

36 360 kr

5 040 kr

31 320 kr

 Priserna avser villapaket 2. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

22 305 kr

10 260 kr

12 045 kr

20 000 kWh

26 320 kr

10 260 kr

16 060 kr

30 000 kWh

34 350 kr

10 260 kr

24 090 kr

40 000 kWh

42 380 kr

 

32 120 kr

 Priserna avser villapaket 1. Alla priser är inklusive moms.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.