Vad kostar det? Priser 2020

Vi kan erbjuda flexibla avtalsformer och prisalternativ. Du kan välja mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.

Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från 2 till 3 o s v. För samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar mm. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärme så har du 3 månaders uppsägningstid i samtliga avtal. (Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor, vänligen se ditt avtal.)

Ett hus vid ett fjärrvärmeschakt

Prispaket


 Typ av kostnad

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Inv. kostnad

0 kr

48 000 kr

94 000 kr

148 000 kr

Fast kostnad

845 kr/mån

410 kr/mån

275 kr/mån

0 kr/mån

Energipris

79,3 öre/kWh

77,3 öre/kWh

64,3 öre/kWh

53,3 öre/kWh

Prissäkring 3 år

-

79,3 öre/kWh

66,3 öre/kWh

55,3 öre/kWh

Prissäkring 5 år

-

80,3 öre/kWh

67,3 öre/kWh

56,3 öre/Kwh


* Priserna är inklusive moms
Ovanstående priser gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, d v s då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. Priserna gäller från och med 2020-01-01.

Se priser på fjärrvärme för 2021.

Vy över Ryaverket och ackumulatortanken

Priser för dig som installerade fjärrvärme före 2004

För dig som installerade fjärrvärme före 2004 och tillhör prisgrupp 1 gäller följande priser fr om 2020-01-01. I prisgrupp 1 ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från prisgrupp 1 till de nuvarande villapaketen. Kontakta oss så berättar vi mer om att byta till villapaket!


Typ av kostnad

Prisgrupp 1 - villa före 2004

Fast kostnad

2 240 kr/år

Fast energipris

8,00 öre/kWh x Wn*

Energipris

83,00 öre/kWh


* Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Priserna är inklusive moms

Prisexempel 2020

Kundkategori småhus

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

7 860 kr

0 kr

7 995 kr

20 000 kWh

10 480 kr

0 kr

10 660 kr

30 000 kWh

15 720 kr

0 kr

15 990 kr

40 000 kWh

20 960 kr

0 kr

21 320 kr

 Priserna avser villapaket 4. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

12 945 kr

3 300 kr

9 645kr

20 000 kWh

16 160 kr

3 300 kr

12 860 kr

30 000 kWh

22 590 kr

3 300 kr

19 290 kr

40 000 kWh

29 020 kr

3 300 kr

25 720 kr

 Priserna avser villapaket 3. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

16 515 kr

4 920 kr

11 595 kr

20 000 kWh

20 380 kr

4 920 kr

15 460 kr

30 000 kWh

28 110 kr

4 920 kr

23 190 kr

40 000 kWh

35 840 kr

4 920 kr

30 920 kr

 Priserna avser villapaket 2. Alla priser är inklusive moms.

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

22 035 kr

10 140 kr

11 895 kr

20 000 kWh

26 000 kr

10 140 kr

15 860 kr

30 000 kWh

33 930kr

10 140 kr

23 790 kr

40 000 kWh

41 860 kr

10 140 kr

31 720 kr

 Priserna avser villapaket 1. Alla priser är inklusive moms.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.