Felsökning och instruktioner för din fjärrvärmecentral.

Saknar du värme eller varmvatten? Då kan du ha problem med din fjärrvärmeanläggning. Kolla först om det finns en aktuell driftstörning i ditt område.

Vem ansvarar för vad?

I villapaket 1-4 ingår service och underhåll. Det är vi som äger fjärrvärmeväxlaren samt rören som går på din tomt fram till värmeväxlaren. På dessa delar har vi drift- och underhållsansvar. Utrustning som finns på andra sidan av ventilerna, på rören som går till och från husets interna värme- och varmvattensystem, äger du som kund och därmed ansvarar du för denna utrustning. För övriga avtal (1H-Villa, 1H-6H) gäller andra villkor.

Du ansvarar själv för att det finns vattentryck på värmesystemet (expansionskärlet) och att regleringen är korrekt inställd. Du ansvarar även för att meddela eventuella läckage på fjärrvärmesystemet till oss. Se därför till att ha som rutin att titta till fjärrvärmecentralen någon gång i veckan.

Anlitar du oss för arbeten på utrustning som du äger och ansvarar för, kommer vi att fakturera dessa arbeten separat, exempel på sådana arbeten är:

 • Att fylla på vatten på värmesystemet.
 • Justera reglerparametrar.
 • Allt som har med husets radiatorer att göra t.ex. läckage eller om det endast är värme på enstaka radiatorer.
 • Pendlande varmvatten och tryckslag som beror på bristfälliga blandare i fastigheten.
 • Om det saknas ström, till exempel vid strömavbrott eller om en säkring har gått sönder.
 • Om du har ändrat i regleringen så att automatiken inte fungerar alternativt reglerar felaktigt.
 • Om det anmälda felet inte finns kvar när vi kommer för att avhjälpa det.

 • Kontrollera att du har ström till anläggningen.
 • Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme.

 • Kontrollera att du har ström till reglerutrustningen.
 • Kontrollera inställningen på reglerutrustningen.
 • Kontrollera att det är tryck på systemet.
 • Kontrollera att cirkulationspumpen går.
 • Kontrollera att det sekundära smutsfiltret inte är igensatt.

 • Kontrollera att inga ventiler är stängda.
 • Se till att det är tryck på systemet.
 • Lufta radiatorer.
  - Stäng av cirkulationspumpen.
  - Fyll upp trycket.
  - Vänta 10 minuter.
  - Lufta radiatorerna, börja högst upp.
  - Fyll upp trycket.
  - Sätt på cirkulationspumpen igen.

 • Kontrollera regleringen på varmvattnet.
 • Kontrollera termostatblandarna.

Öppna kranen lite först, då får du varmvatten snabbare och med mindre pendlande temperatur. Öka sedan flödet efter behov. På sommaren kan det ta lite längre tid att få varmvatten.

I en trasig termostat blandas kallt vatten med varmt. Kontrollera att både blandare och backventil är hela. Om du byter blandare, välj en tryckbalanserad blandare för bästa funktion. Kontrollera blandaren genom att stänga av kallvattnet som går in i växlaren genom avstängningsventilen som sitter precis utanför växlaren. Sätt sedan på varmvattenkranarna. Kommer det vatten då är en blandare troligen sönder, kontakta rörläggare.

Temperaturen på varmvattnet ska enligt Boverket inte överstiga 60 grader (skållningsrisk), eller understiga 50 grader (legionellarisk). En riktlinje är 55 grader. Är vattnet för varmt eller för kallt kan du ändra temperaturen genom att vrida på reglaget .

Kontrollera och ändra så att du inte har för hög temperatur inställt i reglercentralen (1). Enligt Folkhälsomyndigheten bör temperaturen inomhus ligga mellan 20-24 °C. Ett varmt hem förbrukar mer energi. Varje grad över 20 °C ökar energianvändningen med ca 5 procent.

Kontrollera först att elen till pumpen är på och har en bra varvinställning. Kontrollera därefter att reglercentralen är rätt inställd. Läs av tryckmätaren (3) och fyll på med vatten om trycket är för litet. Lufta av radiatorer och/eller golvvärmeslinga om du har golvvärme.

På äldre centraler känner pumpen inte av vilket flöde det är i ledningen. Om det är varmt ute och alla termostater stängs av, hindras vattnet från att flöda fritt i ledningarna. Pumpen arbetar då med vatten som inte kan röra sig. Det gör att pumpens ljudnivå ökar. Pumpens vavtal kan också vara för höga och behöva sänkas. Luft kan också ha kommit in i pumpen. Stäng av pumpen och lufta av systemet.

Att vattnet är grönt, och dessutom är fluorescerande, ger större möjlighet till att upptäcka läckor i ledningarna. Då syns det tydligt att det är en läcka och problemet kan åtgärdas och förhindra att fjärrvärmevattnet går ut i regnvatten, dricksvatten och grundvatten.

Den gröna färgen som tillsätts är det rena färgämnet Pyranin (pyrentrisulfonsyra). Pyranin är FDA-godkänt vilket menas med att det är livsmedelsklassat, och påverkar inte vattnets kemi.

Om varmvattnet är grönt så går det fortfarande att diska, duscha och tvätta som vanligt, utan att det färgar av. Men det är bra att vara försiktig vid kontakt med väldigt känsligt hår, så som slitet, blonderat eller permanentat. Den gröna färgen är inte skadlig för hälsan eller miljön. Dock ska man undvika att använda det gröna vattnet vid matlagning eftersom det gröna vattnet är fjärrvärmevatten.

Majoriteten av kunderna märker inte att fjärrvärmevattnet har blivit grönt. De som uppmärksammar färgen på vattnet är de med läcka i sin fjärrvärmeväxlare. Eller om man eventuellt stöter på grönt vatten utomhus, då det skapats en läcka.

En läcka i ledningarna utomhus upptäcks genom att grönt vatten syns i till exempel en dagvattenbrunn. Läckan kan man då spåra med hjälp av en UV-lampa som framhäver den gröna färgen. Om läckan är inomhus färgas varmvattnet i bostaden grönt.

Din fjärrvärmecentral.

Det är inte säkert att din fjärrvärmecentral ser likadan ut men oftast görs inställningarna i samma område oavsett vilken fjärrvärmecentral du har. Vill du ha mer utförlig information om en specifik central så skicka in en bild på fjärrvärmecentralen på kund@borasem.se med namn och tel.nr så hör vi av oss. I reglercentralen (1) bestämmer du värmen på det vatten som går ut till elementen. Använd reglercentralens knappar för att göra inställningarna.

Läs av tryckmätaren.

Du läser av trycket i värmesystemet genom att titta på tryckmätarens (3) svarta visare. Trycket bör vara drygt 0,1 bar/m, räknat på husets höjd till nock (takets högsta punkt). För ett enplanshus ska trycket alltså ligga något över 0,5 bar. Det är normalt att trycket sjunker lite under sommarhalvåret. Sjunker trycket konstant och du behöver fylla på ofta kan det antingen bero på ett läckage någonstans i din bostad, eller att mottryck saknas i expansionskärlet.

Lufta av systemet.

Om ett eller flera element inte är varma eller kluckar kan du behöva lufta dem.

 • Bryt strömmen till centralen och ställ in maxvärme på alla elementens termostater. Vänta sedan ca 15 minuter.
 • Lufta elementen ett i taget genom att öppna luftningsskruven, vrid tillbaks skruven när det kommer vatten. Börja med det element som är lägst placerat.
 • Efter 3-4 element måste du fylla på vatten i systemet igen. Öppna påfyllningskranen (6) tills dess att den svarta visaren (3) visar rätt tryck. Upprepa tills alla element är luftade.
 • Avsluta med att fylla systemet igen och vrida tillbaka termostaterna på elementen till ursprungsläget.
 • Slå på strömmen igen.

Kontakta oss om det inte fungerar!

Vid akuta fel kan du felanmäla till oss dygnet runt. Är ditt varmvatten kallt, kolla först med en granne som har fjärrvärme om deras vatten också är kallt. Det underlättar för oss att veta om felet berör ett område eller enbart ditt hus.