Din fjärrvärmecentral

Saknar du värme eller kommer det inget varmvatten i kranen? Då kan du ha problem med din fjärrvärmeanläggning. Se manualen nedan.

Enkla åtgärder som du kan testa själv

Ingen värme och inget varmvatten?
Kontrollera att du har ström till anläggningen.
Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme.

Dålig värme, men varmvatten
Kontrollera att du har ström till reglerutrustningen.
Kontrollera inställningen på reglerutrustningen.
Kontrollera att det är tryck på systemet.
Kontrollera att cirkulationspumpen går.
Kontrollera att det sekundära smutsfiltret inte är igensatt.

Endast värme i delar av huset
Kontrollera att inga ventiler är stängda.
Se till att det är tryck på systemet.
Lufta radiatorer:
- Stäng av cirkulationspumpen .
- Fyll upp trycket.
- Vänta 10 minuter.
- Lufta radiatorerna, börja högst upp.
- Fyll upp trycket.
- Sätt på cirkulationspumpen igen.

Inget varmvatten, men värme
Kontrollera regleringen på varmvattnet.
Kontrollera termostatblandarna.

Instruktioner för våra vanligaste växlare

Villacentral typ 2000/08/PM

1. Reglercentral
2. Varmvattenreglering
3. Påfyllnad till expansionskärl
4. Manometer

2. För korrekt inställning av varmvatten. Öppna den undre regleringen till max (6) och dra sedan den övre till den blåa punkten. Sätt sedan på en kran med endast varmvatten (det blir nu kallt) och dra den övre spaken långsamt mot den röda punkten så att vattnet i kranen blir några grader varmare än önskad temperatur (normalt är att dra spaken till ca kl 8). Reglera sedan ner till önskad temperatur med den undre av de två regleringarna.
3. Påfyllnadskran till expansionskärlet.
4. Manometer. Se till att du har tryck på ditt system, lämpligt är mellan 1,0 — 1,5 bar. I vissa fall kan det behövas högre tryck.

Om du får fylla på systemet ofta kan du ha en läcka på ditt system, be en rörläggare att se över. Trycket är viktigt för att du skall få värme på alla radiatorer och framförallt radiatorerna högt upp i huset. Se därför till att titta till manometern någon gång i veckan.

Villacentral typ 2000/08/PTC

1. Varmvattenreglering
2. Reglercentral
3. Påfyllnad till expansionskärl
4. Manometer

1. För korrekt inställning av varmvatten. Regleringen fungerar som en termostat som du kan vrida på för att få fram önskad temperatur.
3. Påfyllnadskran till expansionskärlet.
4. Manometer. Se till att du har tryck på ditt system, lämpligt är mellan 1,0 — 1,5 bar. I vissa fall kan det behövas högre tryck.

Om du får fylla på systemet ofta kan du ha en läcka på ditt system, be en rörläggare att se över. Trycket är viktigt för att du skall få värme på alla radiatorer och framförallt radiatorerna högt upp i huset. Se därför till att titta till manometern någon gång i veckan.

Termix VVX

1. Manometer
2. Reglercentral
3. Påfyllnad till expansionskärl
4. Varmvattenreglering

Gemina

1. Manometer
2. Reglercentral
3. Varmvattenreglering
4. Påfyllnad till expansionskärl


Våra vanligaste reglercentraler


Reglercentral ECL 100

1. Parallellförskjutning av värmekurva
2. Reglerinställning
3. Lampa (finns bakom luckan)
4. Kurva (finns bakom luckan)

Normal inställning (kan skilja sig beroende på fastighet, men följande stämmer för de flesta fastigheter):
1. 1,0
2. Klocka eller Sol
3. Kurva 1,0

1. Parallellförskjutning av kurvan. Varje punkt motsvarar ca 1 grad i inomhustemperatur. Vrider du uppåt så höjer du temperaturen, vrider du neråt sänks temperaturen.
3. Normalläget är 1,0. Vid ojämn inomhustemperatur kan detta värde behöva justeras. Kontakta oss så förklarar vi hur, telefon 020-97 13 00.

För att se att reglercentralen har ström så skall den röda lampan som finns bakom luckan lysa eller blinka (4). Lyser lampan konstant skickar den ut den temperatur som den är inställd att skicka ut. Lyser lampan konstant med två korta avbrott håller ventilen på att öppna, lyser den konstant med tre korta avbrott håller ventilen på att stänga.

Instruktion från leverantören.

Reglercentral ECL 110

Normalt behöver du endast justera med hjälp av + och — knapparna.

Instruktion från leverantören.

Vill ni göra justeringar finns det en instruktionsfilm på leverantörens hemsida. (obs! stor fil)

Reglercentral RVD 135

Om du får ojämn eller dålig värme så kan det vara bra att titta över några parametrar i reglercentralen för att se till att den är korrekt inställd (dessa värden är standardvärden och kan skilja från fastighet till fastighet).
P1 Aktuell rumstemperatur börvärde. Står det 21° betyder det inte att det är 21° i rummet utan man har höjt P5 med 1°, 20° betyder normal kurvlutning.
P2 visar sänkt rumstemperaturbörvärde. Om det står 18° betyder det inte att det blir 18° i rummet utan man sänker med 2° från P1.
P4 Börvärde varmvatten bör vara mellan 50°-55°.
P5 Reglerkurvans lutning fabrikinställning 12,5.
P25 Visar utetemperaturen.
P26 Visar varmvattentemperaturen.
P27 Visar framledningstemperatur värmekrets.
P50 Felindikering. Ratten till höger med inställningar 14-20-26 står på 20 och kan justeras efter önskemål. Justeras den mot 14 blir det kallare på elementen och mot 26 så blir det varmare på elementen.

Instruktion från leverantören

Fjärrvärmemätare

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.