Tips kring avfall.

Det finns mycket att göra för att minska på ditt avfall. Ju högre upp du kommer i avfallstrappan desto bättre för miljön.

Blir ditt kärl ofta fullt?

 • Se över ditt konsumerande, kan du minska på något?
 • Platta till och vik pappersförpackningar och använd minimazern för att komprimera mjukplast.
 • Fråga om grannen har plats i sina kärl.
 • Lämna förpackningarna och tidningarna vid en återvinningsstation.
 • Förvara det som blivit över och lägg i kärlet till nästa tömning.

Konsumera smartare och minska ditt avfall.

 • Minska matsvinnet och ta hand om matresterna.
 • Köp färre saker och kläder men av bättre kvalitet.
 • Lappa och laga det du har.
 • Köp begagnat på nätet, loppis och second hand.
 • Låna, dela och byt med andra.
 • Lämna saker och kläder till välgörenhet.
 • Plastbanta – välj bort plast i hemmet och butiken.
 • Unna dig upplevelser istället för saker.
 • Tacka nej till reklam i brevlådan.
 • Ta alltid med en egen påse när du handlar.
 • Testa en köpfri månad.

Appen Sortera med mera.

Är du osäker på vilket material en förpackning är av och hur den skall sorteras. Läs på förpackningen eller sök i sorteringsguiden i appen Sortera med mera. Finns där appar finns för Android och iPhone.