Frågor och svar om Sortera mera hemma

Här samlar vi vanliga frågor och svar om det nya insamlingssystemet. Hittar du inte svar på din fråga kan du maila kund@borasem.se

Om systemet

Varför införs ett nytt insamlingssystem?

Det optiska systemet med vita och svarta påsar har funnits i över 20 år och sorteringsanläggningen på Sobacken behöver bytas ut. Då passar det att uppgradera hela insamlingssystemet och gå framåt i utvecklingen och börjar sortera flera sorters avfall.

Regeringen tog ett beslut sommaren 2018 att alla bostadsfastigheter ska erbjudas bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar till 2025.

Varför just detta insamlingssystem?

Bostadsnära insamling visar att vi blir bättre på att återvinna och får en bättre renhetsgrad i brännbart restavfall. Trots återvinningsstationer hamnar idag sådant som vi kan återvinna i den restavfallspåsen.

Vem har fattat beslut att byta insamlingssystem?

Det är ett politiskt beslut som fattades av Borås Stads politiker.

Vad är Sortera mera hemma?

Med Sortera mera hemma har du två kärl som är indelade i fyra fack vardera, alltså åtta fack. Du får även en elbox uppdelad i två fack där du kan sortera ljuskällor och batterier. Det innebär att du kan sortera tio olika slags avfall i dina kärl hemma. Eftersom förpackningar och tidningar kan slängas i kärlen behöver du inte åka till en återvinningsstation för att återvinna.

Vad är miljövinsten?

Två tredjedelar av det som slängs i påsen för brännbart restavfall är material som kan återvinnas. Erfarenheter från andra kommuner som infört bostadsnära insamling visar att återvinningen ökar och förbränningen minskar. När vi återvinner sparas stora mängder energi jämfört med att använda nya råvaror.

Allt material vi samlar in återvinns, förpackningarna blir nya förpackningar eller produkter. Matavfallet blir biogas och biogödsel, det brännbara restavfallet omvandlas fjärrvärme och el.

När de gamla kärlen byts ut mot nya återvinns plasten och används för att tillverka nya kärl.

Vad kostar det?

Avgiften för ditt avfallsabonnemang beslutas i kommunfullmäktige, se Återvinningstaxa (pdf) Pdf, 472.3 kB.. Priset för den fasta delen av ditt avfallsabonnemang är 1 550 kr/år. En rörlig del på 1 280 kr tillkommer.

Två stycken 370-liters kärl kostar totalt 2 830 kr/år inkl fast avgift.

Priserna gäller för hämtning av kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka och är inklusive moms.

Personal som tömmer ett flerfackskärl i en sopbil med flera fack

Om kärlen

Hur stora är kärlen?

Varje kärl rymmer 370 liter och är 110 cm högt. Med locket öppet blir höjden 180 cm. Ett kärl behöver cirka 100 cm i djup och 90 cm i bredd för att få plats ordentligt. Två kärl bredvid varandra behöver cirka 2 m i bredd och 1 m i djup.

Vad samlas in i de två kärlen?

Kärl 1 (töms varannan vecka)
Färgat glas 30 liter
Matavfall 60 liter
Pappersförpackningar 160 liter
Plastförpackningar 120 liter

Kärl 2 (töms var fjärde vecka)
Metallförpackningar 30 liter
Ofärgat glas 30 liter
Restavfall 190 liter
Tidningar 120 liter

Elbox: Ljuskällor och batterier
Elboxen ska förvaras inomhus och hängas på kärlet när den är full.

Elboxen hur fungerar den?

Den medföljande boxen med rött lock kallar vi elbox då den är avsedd för batterier och ljuskällor.
Elboxen ska förvaras inomhus och hängas på kärl 1 eller 2 när den behöver tömmas. För att vi skall tömma din elbox vill vi att den är fylld till 50 %.

Det stämmer att det har hänt brandtillbud med batterier och därmed är risken inte försumbar.

Sett till hur mycket batterier som hanteras så kan risken fortfarande ses som relativt liten, särskilt för vanliga alkaliska batterier som bl.a. finns i matvarubutiken.

Litiumbatterier återfinns normalt i mobiltelefoner men även bl.a. som större knappcellsbatterier. Dessa är mer lättantändliga än vanliga alkaliska batterierna. Forskning pågår angående litiumbatteriernas farlighet. Vad vi vet är risken för bränder i litiumbatterier liten, men att konsekvenserna kan bli väldigt stora när det väl händer.

Exempelvis finns det utredningar som visar att elbilar inte är mer olycksdrabbade än bilar med förbränningsmotorer.

För att minimera risken ska följande beaktas.

 • Hantera batterier varsamt. Skadade batterier ökar brandrisken.
 • Undvik att samla på dig en större mängd hemma. Återvinn dina gamla batterier på en gång.
 • Tejpa över batteriets poler med eltejp för att undvika kortslutning. Beakta särskilt 9-volt- och knappcellsbatterier där polerna ligger nära varandra.
 • Förvara aldrig batterier ihop med metallföremål som gem, nycklar eller andra batterier (nya eller gamla).
 • Förvara inte batterier tillsammans med lättantändligt material.

Hur töms kärlen?

Kärlen töms ett åt gången av ett insamlingsfordon vars insida är indelad i fyra fack. På så sätt hålls avfallet separerat även när vi tömmer kärlet.

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 töms var fjärde vecka. Elboxen ska förvaras inomhus och hängas på kärlet när den är full.

Hur ska kärlen placeras på din tomt?

Tänk på att placera kärlen så att det blir lätt för dig att sortera och samtidigt lätt för chauffören att tömma från gatan. Kärlen får stå 0-5 meter från tomtgränsen och ska stå på hårdgjord yta, till exempel asfalt eller stenplattor. Du kan även placera ett av kärlen eller båda på valfri plats på din tomt och ställa fram på tömningsdagen.

Hur har storlek och fördelning på facken i kärlet valts?

Vi har haft ett pilotprojekt med 1000 hushåll som har testat och utvärderat systemet. Indelningen i kärlen är satt dels utifrån detta samt andra kommuners erfarenheter. Vi har också tagit hänsyn till vad som fungerar viktmässigt för varje kärl och vilken typ av avfall som behövs tömmas oftare av hygienskäl.

Dock kommer det alltid att vara en hel del hushåll som slänger mer eller mindre än det genomsnittliga hushållet.

Ett hushåll som har lite avfall, måste det ha två kärl?

Kärlen finns bara som en variant, med två stycken 370-literskärl för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Om du har lite avfall i ditt kärl idag, så är du säkert duktig på att sortera ut förpackningar och tidningar. Tänk på att dina nya kärl kommer att rymma även denna typ av avfall, vilket gör att mängden i kärlet kommer att öka.

Känner du ändå att det är för mycket med två stora kärl så finns möjligheten att dela kärl med en granne. När man delar kärl så innebär detta att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, återvinningscentraler etc.) och abonnemangsavgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura.

Vad ska du tänka på om du vill bygga en kärlfålla?

Om du placerar kärlen bredvid varandra eller bygger en kärlfålla är det rekommenderade utrymmet 2 meter i bredd och 1 meter djup. Observera att byggnation av kärlfålla kan kräva bygglov, för ytterligare info kontakta Borås Stad och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max fem meter. Om du väljer att placera kärlen med mer än fem meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid tömning. Observera även att dina kärl ska vara placerade med handtaget och de stora hjulen utåt vid tömning.

Tänk även på att kärlen ska stå på en hårdgjord yta utan höga kanter för att underlätta hanteringen. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, grus eller kullersten ses inte som hårdgjord yta.

Står Borås Energi och Miljö för ev. kostnad vid ombyggnad av plats för kärlen?

Nej, varje fastighetsägare står för ev. kostnader om uppställningsplats för kärlen behöver byggas om.

Hur ska kärlen stå vid tömning?

Inför tömning ska kärlen placeras med de stora hjulen och handtaget utåt gatan för att underlätta soptömningen. Fastighetsägaren ansvarar för att placera kärlet enligt gällande föreskrifter, 0-5 meter från tomtgräns. Kärlet ska stå tillgängligt på körbar väg klockan 06:00 på tömningsdagen. Har kärlet ej blivit tömt på tömningsdagen, låt det stå kvar.


Det är även möjligt att köpa till dragväg för ett eller båda kärlen vid tömning.
Kostnad dragväg, tömning året runt:

Sträcka

Kärl 1, 26 ggr/år

Kärl 2, 13 ggr/år

0-5 m

0 kr

0 kr

5,1-10 m

311 kr

155 kr

10,1-20 m

583 kr

291 kr

20,1-30 m

856 kr

428 kr


När får jag de nya kärlen?

Utkörningsplanen är indelad i 5 etapper med start våren 2021. I etapp 1 - Sjömarken/Sandared/Sandhult, etapp 2 - Viskafors och etapp 3 - Dalsjöfors har fått dem nya kärlen. I augusti påbörjas etapp 4 - Fristad med omnejd. Preliminärt beräknas vardera etapp ta ca 4-6 månader. Den preliminära tidsplanen är att alla villor, radhus och fritidshus ska ha fått de nya kärlen under 2023.

Närbild på kärl med uppmärkta fack för sortering

Kan man välja att ha kvar sitt nuvarande kärl?

Ja, det finns möjlighet att anmäla att ha det kvar som kärl för trädgårdsavfall under perioden april-okotber med tömning varannan vecka, kontakta kundcenter på kund@borasem.se för att teckna abonnemang för 1527 kr/år. Läs mer här.

De kärl som hämtas in kommer att återanvänds inom verksamheten och sämre kärl skickas för återvinning så att materialet kan återanvändas och bli nya kärl.

Jag har ingen plats för två stora kärl eller har redan byggt in mina kärl, hur gör jag nu?

Har du inte möjlighet att bygga om din inhägnad så att den rymmer två kärl, så kan du ha kärl 1 i inhägnaden (kärl 1 töms varannan vecka). Kärl 2 som töms en gång var fjärde vecka kan du förvara någon annanstans och rulla fram på tömningsdagen.

Närbild på kärl med uppmärkta fack för sortering

Allt matavfall i papperspåse

Vad kan jag göra för att hindra att papperspåsen fryser fast i kärlet?

På vintern kan avfall frysa fast i kärlen. För att hindra att papperspåsen fryser fast i insatsen för matavfall tänk på följande:

 • Använd alltid den ventilerande påshållaren som du fått, den är gjord för att luft ska cirkulera runt papperspåsen och håller den torrare. Om påsen ställs i en tätslutande behållare förblir påsen fuktig. Placera inte påshållaren i en hink, då försämras funktionen.
 • Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du placerar det i papperspåsen.
 • Blanda i använt hushållspapper och servetter i bland matavfallet. Det absorberar eventuell vätska och håller påsen torrare.
 • Byt påse ofta, genom att göra det så håller den sig relativt torr.
 • Lägg en tidning eller äggkartong i botten på facket för matavfall.
 • Om påsarna väl frusit fast kan du lossa dem från kärlets kanter med till exempel ett kvastskaft.
 • Rengör kärlet för att minska risken för fastfruset avfall.

Vilka påsar ska jag använda till matavfall?

Till matavfall används en papperspåse och en årsförbrukning ca 160 påsar delas ut i samband med utkörningen av det nya kärlen. Villakunder kan beställa nya påsar via Mina sidor eller Kundcenter eller hämtas på återvinningscentralerna. Bor du i lägenhet kontakta din fastighetsägare.

Gröna komposterbara påsar eller majspåsar behöver relativt lång tid på sig att förmultnas. I Borås rötas avfallet för att göra biogas och biogödsel, detta är en snabbare process än kompostering och då hinner dessa påsar inte brytas ned därav skall endast papperspåsar användas till matavfall i Borås.

Vad ska jag tänka på vid användandet av papperspåse?

 • Låt blöta matrester först rinna av ordentligt i vasken eller i ett durkslag.
 • Slå in räkskal och fiskrens i lite tidningspapper.
 • För bästa hygien byt påse efter 2-3 dagar även om den inte är full.
 • Det går bra att diska påshållaren i diskmaskin.
 • Släng gärna hushållspapper och servetter i papperspåsen tillsammans med matavfallet. Det suger upp en hel del av fukten.
 • Tänk på att alltid använda den ventilerade påshållaren som medföljer. Ställ inte ner påshållaren i en vanlig sophink eller trä en plastpåse utanpå. Täta behållare skapar luktproblem eftersom fukten stängs inne och papperspåsen går då sönder.
 • Lägg gärna lite tidningspapper eller hushållspapper i botten på papperspåsen.
 • Stäng papperspåsen ordentligt. Vik in kanterna och rulla ihop den noga innan den läggs i matavfallskärlet.

Hur skall jag använda medföljande påshållaren och påsen?

Vad finns det för fördelar med papperspåse?

 • Bättre för miljön. Papperspåsarna är betydligt miljövänligare än plastpåsar.
 • Mindre klimatpåverkan och lägre transportkostnad då matavfall i papperspåsen torkar och vikten minskar.
 • Bättre och renare biogas och biogödsel.
 • Mindre lukt i hemmet då matavfallet torkar i papperspåse, medan det börjar rötas i plastpåse.
 • Bytet till papperspåsar ligger också i linje med Sveriges nya förordning om att minska plastanvändningen. Plast bryts inte ner i naturen, istället skadar det djurlivet i hav och på land.

Vad kan jag göra för att minska lukt och risk för flugor?

Under sommaren kan det uppstå lukt i kärlet och det kan dra till sig flugor. Här följer några tips och idéer som är till nytta i sommarvärmen.

 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
 • Torrskala frukt och grönsaker. Ställ påshållaren för matavfall på diskbänken och skala direkt i påsen.
 • För att matavfallet ska bli torrare kan du blanda i lite hushållspapper.
 • Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper. Lägg sedan paketet i matavfallspåsen. Om det dröjer flera dagar innan du får tömning kan du förvara skaldjursresterna i frysen så länge.
 • Stäng papperspåsen ordentligt genom att vika öppningen flera varv.
 • Använd påshållaren som du fått, den är gjord för att luft ska cirkulera runt
  matavfallspåsen. Om påsen ställs i en tätslutande behållare eller med
  plastpåse runt så syresätts inte matavfallet och börjar då lukta.
 • Rengör kärlet vid behov, gärna med lite ättika. Genom att spraya
  ättikslösning , 1 del ättika och1 del vatten. Tänk på att kärlet skall vara torrt innan du lägger ner avfallet efter rengöring.
 • Vik in hörnen och rulla ihop påsen innan du lägger den i kärlet så minskar du risken för lukt som drar till sig flugor. Med en ordentligt stängd påse minskar också risken att matavfallet hamnar utanför påsen.
 • Ställ kärlet på en så skuggig plats som möjligt. Värmen gör att risken ökar för att matavfall luktar.
 • Lite ättika runt kanterna och på botten av kärlet ger en fräsch doft och håller flugorna borta.

Andra frågor

Kan jag fortsätta att hemkompostera?

Ja det kan du, men det påverkar inte avgiften. Lämna då bara matavfallsfacket tomt och lägg inte i något annat avfall där, då blir det fel i sorteringen.

Kan jag få förlängt hämtningsintervall?

Ja, men det kräver att man hemkomposterar, ansökan görs hos miljöförvaltningen. Då töms kärlen fyra gånger per år.

Kommer återvinningsstationerna att vara kvar?

Borås Energi och Miljö och Borås Stad bestämmer inte över de obemannade återvinningsstationerna som drivs av Förpackningsinsamlingen (FTI). Behovet av återvinningsstationer kommer att minska ju fler villahushåll som har fastighetsnära insamling. På våra bemannade återvinningscentraler finns det alltid möjlighet att lämna förpackningar och tidningar.

Kommer jag kunna dela kärl med grannen?

Ja, det kommer finnas möjlighet att dela kärl med grannen. Delat kärl får användas av högst tre hushåll som består av maximalt sex personer om fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg. Mängden avfall måste rymmas i den typ av avfallskärl som normalt används i området. Vi ber er vänta med ansökan tills det att du har fått dina kärl då det nya krälen behöver vara på plats innan det går att registrera delningen.

Skriv ut blankett för ansökan om delat kärl (pdf) Pdf, 49.6 kB. och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.

Vad händer om jag sorterar fel?

Sorterar du fel i ditt kärl lämnar vi kärlet utan att tömma det. Du får då sortera om och antingen vänta till nästa tömning eller ringa oss för att beställa en ny tömning till extra kostnad.

Vilka andra kommuner använder systemet?

Idag är det ett 60-tal kommuner som använder systemet och fler är på gång.

Vilka påsar ska jag använda till matavfall och restavfall?

Till matavfall används en papperspåse och en årsförbrukning delas ut i samband med utkörningen av det nya kärlen. Vi kommer däremot inte fortsätta dela ut vita påsar till restavfall utan dessa inskaffas på egen hand. Det går bra med vilken färg som helst på påsen. Till minimizern kan du återanvänd en brödpåse eller fruktpåse.

Personal som lyfter på locket till ett avfallskärl

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.