Abonnemang för hushållsavfall.

Villa- och fritidshusägare har två stycken kärl där matavfall, restavfall, papper-, plast-, glas- och metallförpackningar samt tidningar kan sorteras. Kärl 1 töms töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka. Lastbilen som tömmer avfallet har lika många fack som kärlen och avfallet hålls åtskilt hela vägen.

Pris för abonnemang på hushållsavfall.

Avfallshämtning för fristående villor, radhus, kedjehus och parhus är uppdelat i en fast del och en rörlig del. I den fasta delen ingår hämtning av avfall vid din fastighet samt lämning av avfall och farligt avfall till återvinningscentral. Priset för den fasta delen av ditt avfallsabonnemang är 1 710 kr/år. En rörlig del på 1 410 kr tillkommer.

Två stycken standard 370-liters kärl kostar totalt 3 120 kr/år inkl fast avgift. Avgiften för ditt avfallsabonnemang beslutas i kommunfullmäktige.

Priserna gäller för tömning av kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka och är inklusive moms.

Flyttanmälan.

Flyttanmälan görs via formulär, e-post till kund@borasem.se, eller via telefon till Kundcenter 020-97 13 00. Anmäl flytt först när ägarbytet är klart.

Sommarstugor och fritidshus.

Normal tömningsfrekvens vid fritidshus är tio gånger per säsong. Dessa tömningar kommer att utföras under perioden vecka 20 till och med vecka 40. Observera att vid normal tömningsfrekvens kan din första tömning ske vecka 20 eller vecka 21.

Placering av kärl.

Ditt kärl ska stå utanför häck, grind eller staket på tömningsdagen. Kärlet ska vara lätt att komma åt och vara vänt med handtaget utåt. Kärlet får inte stå uppställt på något som gör att det måste lyftas. Vintertid ska lock och handtag på kärlet vara fritt från snö och is och det ska vara skottat fram till kärlet. Under vinterhalvåret finns singel för halkbekämpning att hämta gratis på våra återvinningscentraler. Mot en tilläggsavgift går det att få kärlet hämtat och tillbakaställt inne på tomten, kontakta Kundcenter för prisuppgift. Kärlet får stå upp till 5 meter in på tomtgräns utan pristillägg.

Tillfälligt uppehåll från avfallstömning.

Har du en obebodd fastighet kan du ansöka om tillfälligt uppehåll från avfallstömning. Som obebodd fastighet räknas permanentbostad som står obebodd i minst sex månader eller fritidshus som inte används under perioden 15 maj - 30 september. Om du får beviljat att din bostad är obebodd betalar du den fasta avgiften för din fastighet som år 2024 för fritidshus är 900 kr/år och för villa åretruntboende 1 710 kr/år. Avgift för hemtagning och utkörning av kärl tillkommer med 240 kr/st. Miljö- och konsumentnämnden tar ut en avgift på 1 377 kr för prövning av ansökan.

Dela avfallskärl med grannen.

Delat kärl får användas av högst tre hushåll som består av maximalt sex personer om fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg. Mängden avfall måste rymmas i den typ av avfallskärl som normalt används i området. Ansökan skickas till Kundcenter.

Efter godkänd ansökan hämtar vi hem kärl som inte ska användas mot en avgift på 240 kr/st.

Extratömning.

Vid beställning av extratömning utförs tömningen inom tre arbetsdagar efter beställningsdagen (beställer du på en tisdag räknas onsdag som den första dagen och tömning sker senast fredag samma vecka). Pris för extrahämtning är 370 kr.

Förlängt intervall för avfallstömning.

Du kan ansöka om att förlänga tidsperioden mellan tömningarna av ditt hushållsavfall om du har egen varmkompost till matavfallet. Taxan förblir dock oförändrad. Ansök hos Miljöförvaltningen.

Tömning av hushållsavfall vid helgdagar.

Inför helgdagar kan vi ändra tömningsdag för hushållsavfall. Ladda ner vår app Sortera med mera för att få en påminnelse inför tömningsdag. Ställ ut kärlet i god tid. Vi börjar köra kl 06.00 och kan köra fram till kl 20.00. Låt kärlet stå framme tills det blir tömt och glöm inte vända det med handtaget ut mot vägen inför tömningsdagen.
Tänk även på att återvinningscentralerna har andra öppettider under helgdagar.

Att tänka på inför tömning av kärl för hushållsavfall.

  • Inför tömning ska kärlen placeras med de stora hjulen och handtaget utåt gatan.
  • Kärlet ska stå tillgängligt 0-5 meter från körvägen klockan 06:00 på tömningsdagen.
  • Tänk på att skotta och sanda runt kärlet vintertid så det blir lätt för föraren att hämta kärlet.
  • Locket ska vara helt stängt.
  • Kärlet ska vara lätt att flytta.
  • Avfallet ska falla ut av sin egen vikt (tryck därför inte ner förpackningar då kan de fastna vi tömning).
  • Kärl 1 och 2 töms vid olika tillfällen.
  • Har kärlet ej blivit tömt på tömningsdagen, låt det stå kvar.
  • Elboxen ska bara hängas på när den är minst halvfull, förvara den inomhus övrig tid och inte på kärlet.

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka, tömning av de olika kärlen sker vid olika tillfällen. Insamlingsfordonet som kommer och tömmer har lika många fack som kärlen och avfallet hålls åtskilt hela vägen.

Kärl 1 - töms varannan vecka.

Plastförpackningar.

Förpackningar och delar av förpackningar av hårdplast och mjukplast till exempel flaskor, burkar, tråg, dunkar, plastpåsar, plastfolie, refillpaket och mindre frigolit.

Färgat glas.

Flaskor och burkar av färgat glas exempelvis vinflaskor syltburkar.

Matavfall.

I papperspåsen sorteras matavfall, till exempel frukt- och grönsaksrester, te och kaffesump, kött-, fisk- och skaldjursrens och övriga matrester.

Pappersförpackningar.

Förpackningar som till mer än hälften består av papper som exempelvis mjölkförpackningar, tvättmedelspaket, omslagspapper, papperskassar och liknande.

Kärl 2 - töms fjärde vecka.

Tidningar.

Dags- och veckotidningar, kataloger, ritpapper, och reklamblad.

Restavfall.

Som restavfall sorteras avfall som inte går att återvinna, till exempel kuvert, tops, trasiga skor, blöjor, kattsand, blomjord och hushållspapper.

Ofärgat glas.

Flaskor och burkar av ofärgat glas exempelvis matoljeflaskor och syltburkar.

Metallförpackingar.

Förpackningar och delar av förpackningar av metall till exempel konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, burklock och kapsyler.