Inpassering med Grönt kort

Nu ger vi dig större möjlighet att besöka återvinningscentralerna i Dalsjöfors och Fristad på en tid som passar dig, genom att introducera Grönt kort. Det innebär att du som privatkund i upptagningsområdet kring Dalsjöfors och Fristad genomgår en Grönt kortutbildning i två steg. Efter godkänt genomförande kan du besöka återvinningscentralerna utanför bemannade öppettider.

Så funkar Grönt kort:

För att få tillgång till Grönt kort skall du vara kund och folkbokförd inom området, se nedan vilka postnrområden som räknas till respektive återvinningscentral. En webbutbildning samt en utbildning på plats på återvinningscentralen skall genomföras. Grönt kort innebär att du som privatperson kan åka till din återvinningscentral utanför bemannade öppettider. På plats öppnas grinden genom Sortera med mera-appen och giltigt mobilt Bank-ID.

Steg 1 -Webbutbildning

Utbildningen är uppdelad i två moment och inleder med en informationsdel som ligger till grund för de 24 frågorna som skall besvarar i slutet av webbutbildningen. Beräknad tidsåtgång ca 20-30 minuter.

En mobiltelefon som visar appen Sortera smart

Steg 2 -Utbildning på återvinningscentralen

Efter godkänt resultat på webbutbildningen är steg 2 deltagande på ett utbildningstillfälle på din återvinningscentral.

En mobiltelefon som visar appen Sortera smart

På vilka återvinningscentraler gäller grönt kort?

Grönt kort införs på återvinningscentralen i Fristad och Dalsjöfors.

Dalsjöfors ÅVC har upptagningsområde med följande postnr:
507 65 Borås
507 70-71 Gånghester
516 30-34 Borås
516 50 Aplared
516 77 Målsryd
516 90-91 Dalsjöfors
516 92 Äspered
516 93 Rångedala
516 94 Dannike
516 95 Målsryd
516 96 Aplared

Fristad ÅVC har upptagningsområde med följande postnr:
504 96-97 Bredared
506 70 Frufällan
513 32-35 Fristad
513 50 Sparsör
513 70 Borgstena
513 91-93 Fristad
513 94 Sparsör
513 95-96 Fristad
513 97 Borgstena
516 93 Rångedala

Under vilka tider kan jag använda grönt kort?

Du tillgång till återvinningscentralen enligt tiderna nedan:

Dalsjöfors
Måndag       Grönt kort 7-12      Bemannat 12-20
Torsdag        Grönt kort 7-12      Bemannat 12-20
Lördag          Grönt kort 10-15
Söndag         Bemannat 10-15

Fristad
Måndag       Grönt kort 7-12      Bemannat 12-20
Onsdag        Grönt kort 7-12      Bemannat 12-20
Lördag          Bemannat 10-15
Söndag         Grönt kort 10-15

Röda helgdagar är återvinningcentralerna stängda för Grönt kort.

Varför måste jag gå en utbildning för att få tillgång till Grönt kort?

Utbildningen handlar om hur vi sorterar på återvinningscentralen och de förhållningsregler som gäller. Men även hur du tar dig in och ut från anläggningen och om olyckan skulle vara framme. För oss blir det här ett sätt att säkerställa att du som besökare tagit del av den viktiga informationen – och för dig blir ditt besök enklare.

Vilka har möjlighet att ansöka om grönt kort?

Du som privatkund och folkbokförd i upptagningsområdena kring Dalsjöfors och Fristad kan ansöka om Grönt kort.

Vilka saker får jag inte lämna utanför bemannade öppettider?

Du kan lämna små batterier, ljuskällor, vitvarar och kyl/frys men övrigt elektronikavfall har vi inte möjlighet att ta emot under obemannade öppettider.

Av säkerhetsskäl får du inte lämna farligt avfall som exemplevis:
sprayflaskor, parfym, smink, nagellack, lim, olja, oljefilter, gasolflaskor, färg, lasyr, kvicksilvertermometrar, rengöringsmedel, schampo, tvål, brandsläckare, gasoltuber, tändare, skrivartoner, bilbatterier och övriga kemikalier.

Hur fungerar in och utfart?

När du kommer till anläggningen checkar du in med Bank-ID i appen "Sortera med mera". Tillträde till anläggningen beviljas dig personligen. Det innebär att du inte får släppa in efterföljande fordon på din incheckning. Bryter du mot detta tappar du tillträdet och hänvisas åter till bemannade öppettider.

När du kör in och ut från anläggningen ansvarar du för att se till att grinden stängs efter dig. Skulle den av någon anledning inte stängas bakom dig ansvarar du för att kontakta oss på det telefonnummer som finns anslaget på grinden, för att åtgärda problemmet. Har du upptäckt något annat du vill uppmärksamma oss på kan du mejla oss på kund@borasem.se.

Finns det kameraövervakning på anläggningen?

Ditt besök kameraövervakas och du kan komma att bli kontaktad i efterhand om du inte följt anläggningens anvisningar och regler. Blir du avstängd hänvisas du åter till bemannade öppettider.

Om du hittar något och vill ta med hem kan man göra det?

Du får inte ta med något som någon annan lämnat. Det som lämnats in har övergått till bolaget och tar du med något räknas det som stöld.

Hur får jag tag på Sortera med mera-appen?

I vår app Sortera med mera finns funktionen för att öppna grinden tillsammans med giltigt Bank-ID. Appen laddar du ner till din mobil, läs mer om hur du gör här.

I appen finns även en sorteringsguide om du är osäker på hur ett avfal skall sorteras och du kan även få påminnelse när det är dags för tömning av ditt kärl genom att lägga in din adress för att se nästa tömningsdag.

Varför är inte återvinningscentralen öppen dygnet runt?

Vi är i en uppstartsfas och behöver utvärdera hur anläggningens besökare agerar när det inte finns personal på plats. Önskvärt vore givetvis att vi kunde utöka öppettiderna framöver men för att det ska vara möjligt krävs att alla besökare tar sitt ansvar och följer anvisningar och är noggranna med sin sortering.

Hur registreras mitt besök?

Under utbildningen går vi igenom regler du måste följa för att få tillgång till "Grönt kort". Du godkänner att du registreras när du åker in och att du dessutom är kameraövervakad. Detta innebär också att du godkänner att vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Om du vill att dina personuppgifter skall tas bort, upphör även tillträde till centralen på "Grönt kort".

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.