Lagar och förordningar som styr avfallshanteringen

Naturvårdsverket drar upp riktlinjer för hur avfallshanteringen ska bedrivas i Sverige. Vad som ska genomföras beslutas i Riksdagen. Vi styrs också av de lokala förordningarna Renhållningsordningen och Avfallsplanen. De utarbetas av oss för att sedan fastställas i Kommunfullmäktige.

Avfallsförordningen

Centralt i Sverige är det Avfallsförordningen som styr avfallshanteringen.

Föreskrifter om avfallshantering

Lokalt är det avfallsföreskrifter som styr avfallshanteringen. Pdf, 1.1 MB.

Avfallsplanen

Enligt miljöbalken är varje kommun i Sverige skyldig att upprätta en renhållningsordning, som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan och av de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. Kommunfullmäktige har ansvaret för att hushållsavfall omhändertas och återvinns eller bortskaffas. Borås Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige avfallshanteringen i Borås. Avfallsplanen är ett av Borås Stads styrdokument. Förändringar i avfallstaxa, föreskrifter och avfallsplan ska beslutas av Kommunfullmäktige. Avfallsplanen revideras vart 4:e år Borås avfallsplan bygger på förbättringar inom tre fokusområden:

1. Minskade avfallsmängder
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.