Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Som certifierad verksamhet ska vi upprätthålla och arbeta efter policies som ska leda våra mål och arbeten i områdena kvalitet, miljö eller hållbarhet och arbetsmiljö.

Publicerad: 2018-09-07; DokumentID:  POL0379; version 26.0

Policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Borås Energi och Miljö erbjuder kundanpassade lösningar med god tillgänglighet inom energi-, avfalls- och miljö- och VA-området. Vi ska tillsammans med våra kunder och samarbetspartners arbeta för att Borås skall bli kretsloppsstaden som är fri från fossila bränslen.

Vår kompetens och erfarenhet ska användas på ett sådant sätt att det bidrar till en hållbar utveckling och tryggar våra barns framtid.

Miljö

 • Kretsloppsprincipen och miljöfokus genomsyrar vår verksamhet.
 • Miljöpåverkan beaktas vid varje förändring i verksamheten.
 • Miljöarbetet kommuniceras på ett öppet och sakligt sätt med alla intressenter.
 • Vi skapar förutsättningar för att nå en hållbar framtid.
 • Vi arbetar förebyggande med våra farliga verksamheter för att undvika eller reducera konsekvensen av allvarliga kemikalieolyckor.

Kvalitet

 • Arbetsprocesser sköts på ett effektivt sätt.
 • Vårt kundarbete är personligt och professionellt och med hög tillgänglighet.
 • Våra lösningar är affärsmässiga och attraktiva för alla parter.
 • Våra kunder ska vara ambassadörer för vår verksamhet.

Arbetsmiljö

 • Arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med en säker arbetsmiljö där alla mår bra.
 • Vi arbetar aktivt för att förebygga olyckor.
 • Vi arbetar för att behålla och stärka de anställdas psykiska och fysiska hälsa.
 • Vi säkerställer vår kompetens med årliga planerings- och utvecklingssamtal samt utvecklingsplaner.
 • Anställda ska ha balans mellan arbete, familj och fritid.


Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.