Om projektet Energi- och Miljöcenter på Sobacken

I den här bloggen kan du följa byggnationen av Borås nya kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Få en unik inblick i det dagliga arbetet och hur vi utvecklar den infrastruktur som ska säkra framtida energibehov och miljökrav. Driftstart under 2018.


Därför behövs ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk

Fungerande energiförsörjning, avfallshantering, vatten och avlopp är avgörande för att vår vardag ska fungera.

Ryaverket förser idag cirka 40 000 boråsare med fjärrvärme för uppvärmning av vatten och bostäder. Samtidigt försörjer vårt avloppsreningsverk på Gässlösa i princip alla hushåll och verksamheter i tätorten med avloppsrening. Men staden växer, både i omfattning och i antal invånare.

Därför genomför Borås Energi och Miljö nu viktiga reinvesteringar i ett nytt kraftvärmeverk samt ett nytt avloppsreningsverk. Syftet är att trygga stadens framtida infrastruktur och förbereda för de krav som kommer att ställas på vårt energisystem framöver.


Målsättningar med projektet

  • Garantera säkra fjärrvärmeleveranser.
  • Kapacitet att uppnå lagstadgade miljögränsvärden för avloppsvatten.
  • Förnybar elproduktion, motsvarande elanvändning för ca 3 000 normalhushåll.
  • Uppfylla Borås Stads miljömål för förnybar el.
  • Ökad kapacitet för avloppsrening i framtiden.


Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö