Ytterligare transformatorer till Sobacken

I veckan anlände ytterligare tre transformatorer till Sobacken. Dessa ska installeras i ställverket och kommer att förse hela Sobacken, inklusive de befintliga anläggningarna, med elkraft. Två av transformatorerna är på 20 MVA (Mega VoltAmpere) och en på 63 MVA. Som jämförelse kan nämnas att en mobilladdare har cirka 10 VA (VoltAmpere).

De tre transformatorerna är tillverkade i Ljubljana i Slovenien.

På bilden syns den största av de tre transformatorerna, en riktig koloss på 100 ton. Transformatorn skall anslutas till kraftvärmeverkets generator och leverera elkraft till boråsarna.


Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö