Vandring längs med den tänkta ledningsdragningen

Idag vandrade vi längs med den tänkta ledningsdragningen mellan Ryaverket och Sobacken. Mellan Ryaverket och Gässlösa avloppsreningsverk kommer nya fjärrvärmeledningar att anläggas. Mellan Gässlösa och Sobacken kommer ledningar för avlopp, dricksvatten, fjärrvärme, el och signalkablar att anläggas. Sträckan är totalt ca 12 000 m, bredden på ledningsschakten kommer att variera mellan 7 och 20 m. Förhoppningsvis kommer vi igång med ledningsarbetet under början av 2016.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö