Transformatorerna till kontrollrums- och personalbyggnaden på plats

I veckan anlände två transformatorer till kontrollrums- och personalbyggnaden. Transformatorerna kommer att omvandla högspänning till lågspänning (från 11 kV till 400 Volt). Efter inkoppling, provning och idrifttagning kommer de att förse lågspänningsställverket i kontrollrums- och personalbyggnaden med kraft. Dessutom kommer projektkontoret och den befintliga verkstaden på Sobacken att få sin kraft härifrån.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö